Bijdrage commissie bedrijvigheid ‘vertrekarrangement’

Oosterbeek september 2013 (50)GemeenteBelangen stemt in met het voorliggende besluit en doet dat om een aantal redenen. Om ervoor te zorgen dat de organisatie voldoende flexibel blijft om toekomstige werkzaamheden goed uit te voeren, is mobiliteit binnen een organisatie belangrijk. Dat is in het belang voor de medewerkers die blijven, maar ook voor de werkgever. Voor werknemers biedt een nieuwe werkplek inspiratie en de mogelijkheid tot groei. De organisatie heeft baat bij gemotiveerde medewerkers die tevens op meer plekken inzetbaar zijn, een brede kijk ontwikkelen en de ervaring van de ene werksituatie elders gebruiken. Onze gemeente is hierin niet uniek. Op dit terrein zijn er positieve ervaringen in andere gemeenten, zoals een paar dagen geleden was te lezen op de site van Binnenlands Bestuur over de vertrekregeling in Nijmegen. En goede voorbeelden elders moeten we ons inziens op de voet volgen. Daar komt bij dat het proces voor zover wij kunnen beoordelen zuiver is verlopen.

In maatschappelijk opzicht zou dit besluit een – weliswaar bescheiden – bijdrage kunnen leveren aan het bestrijden van de jeugdwerkloosheid.
En dan zijn er natuurlijk financiële redenen: Een structurele bezuiniging van circa 800.000 euro is een dermate groot bedrag dat GemeenteBelangen ‘ja’ zegt, ook nu er 2.6 miljoen ten laste van de Algemene Reserve beschikbaar wordt gesteld. Het vervangingspercentage van 30% hoeft ons inziens niet direct tot grote gevolgen te leiden mits daar adequate maatregelen tegenover staan.