Gemeente zegt steun WhatsApp buurtgroepen toe

whatsapp buurtpreventieIn de raad van 21 december heeft de fractie van GemeenteBelangen vragen gesteld over de steun die inwoners krijgen bij initiatieven die de veiligheid moeten vergroten.

Directe aanleiding voor het stellen van de vragen was de ervaring van  buurtvereniging Doornenkamp in Renkum die in zeer korte tijd een grote groep bewoners heeft verenigd in een zogenaamde ‘WhatsApp groep’. Op die manier houden buurtbewoners op een structurele manier de veiligheid in hun eigen buurt in de gaten. De wijkagenten zijn er ook enthousiast over.

Ter preventie van inbraak is het gebruikelijk om verkeersborden  met ‘WhatsApp Buurtpreventie’ op te hangen. Uit navraag van de buurtvereniging bij de gemeente bleek dat slechts 1 bord wordt vergoed en dat alle extra borden vijftig euro per stuk kosten.

GemeenteBelangen is van mening dat dit soort initiatieven juist door de gemeente moeten worden omarmd en zoveel mogelijk worden ondersteund.  Waarnemend burgemeester Hein Bloemen gaf aan het hier mee eens te zijn en zegde toe dat de Doornenkamp het benodigd aantal borden krijgt. Op vervolgvragen van onze fractievoorzitter gaf de burgemeester bovendien aan serieus te kijken of de huidige procedure voor het regelen van dit soort zaken nog kan worden verbeterd.

Veiligheid is een van de speerpunten van GemeenteBelangen; in ons Dorpscafé ‘Betrokken Buurten’ in mei spraken twee wijkagenten al over het succes van WhatsApp groepen.