Vertrouwen

“Er wordt tegenwoordig veel gepraat en geschreven over de kloof tussen kiezers en politici.” Deze zin komt steeds weer op in mijn hoofd. En het woord vertrouwen hoort daar ook bij. De kloof wordt in mijn ogen grotendeels in stand gehouden door een almaar afnemend gebrek aan onderling vertrouwen. De opvallende verkiezingsuitslag in de VS, de voor onmogelijk gehouden Brexit en het onlogisch gedraai rond het Oekraïne referendum zijn sprekende voorbeelden. De inwoner vertrouwt de politiek niet meer en gooit de kont tegen de krib. Onvoorspelbaar stemgedrag voor de een, begrijpelijke keuzes voor de ander.

Kritische blik

De openingszin van deze column is ook de opening van de oproep die in oktober dit jaar in de vorm van een pamflet verscheen, gevolgd door: “Wij, voorzitters van de politieke partijen in Renkum, willen er alles aan doen om die kloof zo klein mogelijk te laten zijn.” Een oprechte oproep vanuit acht verschillende partijen met één doel: inwoners enthousiasmeren om mee te doen aan onze lokale politiek. Zodat nieuwe mensen en frisse ideeën bijdragen aan een prettige gemeente in een klimaat zonder gekift op elkaar. Een oproep die alleen succesvol kan zijn als er ook actief wordt gewerkt aan het opbouwen van vertrouwen, zowel tussen inwoner en politiek als politiek onderling.

Overigens ben ik van mening dat vertrouwen een kritische blik nodig heeft. Dat is trouwens iets anders dan elkaar afkraken. Door het scherp stellen van onderlinge verwachtingen en het uitspreken en respecteren van elkaars standpunten leg je het vertrouwen vast.

Stokpaardjes

En hoe is het dan nu met de lokale kloof tussen politiek en inwoners? Over het algemeen durf ik te stellen dat er in Renkum een college en gemeenteraad zit die zich goed realiseren dat het om het belang van de inwoners gaat en daar ook naar handelen. Natuurlijk komen irritaties voor, wordt er af en toe stampvoetend gedreind en zet een partij even oogkleppen op om vervolgens door te schieten in het vasthouden aan eigen stokpaardjes.  Door de bank genomen zit er in het gemeentehuis echter een groep ervaren, verstandige en principiële mensen.

Daarnaast zie ik dat GemeenteBelangen positieve reacties krijgt op de onlangs uitgebrachte huis-aan-huis krant ‘De Renkumse Maat’. Waardering voor het inkijkje dat we daarmee bieden over het reilen en zeilen van de lokale politiek. Voor ons een extra kans om met inwoners te spreken en te peilen waar zorgen en kansen liggen voor onze dorpen.

Valkuil

Doet GB het daarmee dan beter dan andere partijen? Werken wij dan zo goed aan het verkleinen van de kloof tussen inwoners en politiek, bouwen wij het vertrouwen op? We zijn een heel eind op weg maar moeten niet in de zelfgenoegzame valkuil trappen. GB is niet beter dan wie dan ook, hooguit ánders. We bedrijven politiek op ónze manier. En daarbij hoort dus ook dat we een kritische blik naar onszelf moeten hebben en daarmee het vertrouwen laten groeien. Gelukkig doen we dat ook, of trap ik nu toch in die valkuil..? Laten we in de politiek nu eens stoppen met elkaar de maat te nemen, nou ja, hooguit de Renkumse Maat 😉

Team GB gaat in ieder geval vol passie werken aan een betrokken, actief en realistisch 2017.

Paul Janssen

Bestuursvoorzitter GemeenteBelangen

2016_decemberwens