GB: “Uitholling dreigt voor Renkumse dorpen”

Deze maand worden er belangrijke beslissingen genomen door de gemeenteraad. Op 26 juni
bespreekt de raad de voorstellen die het college van Renkum heeft gedaan om de financiën op
orde te krijgen. Om maar met de deur in huis te vallen: die voorstellen komen bij veel van onze
inwoners hard aan.
Artikel in de rubriek ‘Raadspraat’ van Hoog en Laag

Terwijl onze fractie druk in de weer is om ongeruste inwoners te horen, lijkt het college over te gaan tot de orde van de dag. We zien vrolijke tweets over Europese verkiezingen, Japanse duizendknopen, duurzame experimenten en landelijke lijsttrekkers. Voor ons als GB onbegrijpelijk.

Bibliotheken en zwembad

De pijnlijke realiteit ligt namelijk dicht bij huis: we staan voor harde keuzes die voelbaar zijn. Wordt er bezuinigd op het zwembad in Oosterbeek en bibliotheken in Renkum, Doorwerth of Oosterbeek? En wat betekent dit voor onze inwoners? Subsidies voor inwonersinitiatieven zijn al eerder ‘on hold’ gezet, waardoor sociale uitholling van de dorpen dreigt.

Alternatieven

GemeenteBelangen heeft nog veel vragen en opmerkingen, maar ook alternatieven voor deze bezuinigingen! Alternatieven die minder de leefbaarheid en het bestaan van inwoners aantast. In de commissies deze woensdag en in de raadsvergadering van 26 juni komt dit aan de orde. Deze vergaderingen zijn overigens voor iedereen toegankelijk en via renkum.nl te volgen. Er staat veel op het spel.

Donkere wolken

Boven de mooie dromen van een klimaattop (die dit college voor veel geld in Renkum organiseert) en de blije berichtjes op Facebook en Twitter, hangen grotere donkere wolken. Dat lezen wij echter niet terug. Opvallend, dit college van GL, VVD, D66 en PvdA heeft een heldere opdracht van de raad gekregen: zorg dat de basis op orde is.
Voor GemeenteBelangen betekent dat: stop met de nieuwe ambities uit het coalitieakkoord. Groen-witte toeristische bordjes vervangen door bruin-witte kan volgens ons wel even wachten. Er komt geen toerist meer of minder door.  Extra openbare toiletten? Daar zijn we zeker niet tegen, maar GB heeft wel de extra kosten daarvoor tegengehouden. Omdat we andere prioriteiten hebben.

Visie?

Oh ja, we gaan ook betalen voor parkeren, zo staat in de voorstellen. Zit hier een visie achter? Lijden de winkeliers in onze gemeente hier niet onder? We zijn benieuwd. Dit college kan beter de eigen agenda even parkeren. Een stapje terug kan uiteindelijk een paar stappen vooruit betekenen. Dat begint met écht luisteren naar inwoners en weten wat er speelt in de dorpen. Gewoon met de voetjes in de lokale klei.

Ideeën

Heeft u goede ideeën om de financiële huishouding van onze gemeente op orde te brengen? Laat het ons weten via
info@gbrenkum.nl. Wij luisteren graag, omdat we staan voor een passende Renkumse maat.