Verplichte energiemaatregelen bij lening voor woningaanpassing

Als je uitsluitend levensloopbestendige maatregelen voor je woning wilt, wordt je door dit college tóch verplicht tot het nemen van dure energiemaatregelen. GB wil juist keuzevrijheid voor inwoners. 

Huiseigenaren kunnen een bewuste keuze maken om een lening aan te gaan voor verbeteringen aan de woning. Verbetering op het gebied van bijvoorbeeld Duurzaamheid, Toekomstbestendig of een combinatie. Een lening is voor inwoners soms nodig omdat het daarmee financieel haalbaar wordt. Met het aanreiken van leningen, via gemeente samen met  Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn),  worden  inwoners daarin geholpen.

Voor GemeenteBelangen is het belangrijk dat inwoners zélf kunnen kiezen voor welke voorzieningen ze een lening afsluiten. Dat was in de raadsvergadering van 29 mei de kern van het  betoog van raadslid Paul Janssen:

“Voor GB is het onwenselijk dat inwoners worden gedwongen extra uitgaven te doen, en dus een hogere lening sluiten, dan ze zélf willen. En dat gebeurt als de huidige Blijverslening opgaat in de nieuwe Verordening zoals die nu voorligt: als je dan wil lenen voor bijvoorbeeld een inloopdouche met antislip tegels, ben je verplicht er een energiemaatregel bij te doen. Uit de lijst van die verplichte maatregelen blijkt dat daar echt geen kleine ingrepen bijzitten. Het kan toch niet zo zijn dat inwoners op extra kosten worden gejaagd voor iets dat ze eigenlijk niet willen?”

“Je gaat naar de bakker voor een brood, en moet verplicht een pak melk erbij kopen”

Inwoners met een huis met hoog energielabel hebben geen behoefte aan extra energiemaatregelen, die sluit je met de nieuwe regeling uit van de mogelijkheid om alleen te lenen voor levensloopbestendige maatregelen. Datzelfde geldt voor mensen die al eerder zelf duurzaamheidsmaatregelen hebben genomen en nu -vooruitkijkend- hun huis willen aanpassen voor de ‘oude dag’.

Daarom stelde GB samen met het CDA een aanpassing voor waarmee de huidige (aparte) Blijverslening wordt behouden. Zodat inwoners de keuze houden om een lening aan te kunnen gaan voor uitsluitend levensloopbestendige voorzieningen zónder verplicht extra kosten te maken voor energiemaatregelen.

De coalitiepartijen steunden echter alleen het collegeplan en niet onze aanpassing. Daarmee ontnemen GL, D66, VVD en PvdA inwoners de keuze tot het nemen van energiemaatregelen: die zijn nu bij elke lening verplicht.

Zie ook het verslag van Omroep Gelderland: https://www.omroepgelderland.nl/media