GB terugblik 2018

Afgelopen jaar is intens én verrassend geweest voor Team GB. Veel contact met inwoners, een mooie verkiezingscampagne met een fantastische uitslag én onze nieuwe rol als oppositepartij. In deze terugblik op 2018 zetten we het volle jaar kort op een rij. Een overzicht om snel doorheen te lezen of wat uitgebreider door ook alle linkjes mee te pakken.

Campagne ‘onze dorpen beleven we samen’

De eerste maanden van 2018 stonden in het teken van onze campagne met een duidelijke insteek: betrek en bereik zoveel mogelijk inwoners op een positieve manier. We hebben veel gesprekken in de dorpen gevoerd en een helder programma opgesteld met de drie pijlers Zorgzaam Renkum, Leefbare Dorpen en de Kracht van Inwoners.

Ons team heeft gevlogd en samen met inwoners is deel 1, deel 2 en deel 3 van de GB-film ‘Onze dorpen beleven we samen’  gemaakt. Het magazine Renkumse Maat is met heel veel hulp huis-aan-huis bezorgd zodat ons verhaal dicht bij alle inwoners komt. Met live muziek én live kunst is GB Dorpscafé met ‘De Stem van Renkum’ een mooie februari-avond in Doelum geworden. Een enkele keer heeft GB wel moeten reageren op andere partijen; dat hebben we gedaan met een knipoog en met realisme, met pure feiten. Al met al, een geslaagde campagne vanuit onze eigen kracht.

Verkiezingsuitslag en de nieuwe coalitie

GB heeft een geweldig verkiezingsresultaat behaald: we zijn de grootste lokale partij en groeien naar vier zetels. De enige twee partijen die flinke winst boeken zijn GB en GroenLinks; met 125 stemmen verschil staat GB nét tweede. In april wordt bekend dat de coalitiegesprekken verder gaan zónder GB. Net als in de buurgemeenten Arnhem en Wageningen houdt GroenLinks de lokale partijen buiten de deur. We nemen daarom helaas afscheid van Hermine als wethouder. Daniëlle, Jan, Oswald en Paul vormen nu de GB fractie met Frank en Harm als commissieleden.

Na een lange radiostilte wordt het Coalitieakkoord van GL, D66, VVD en PvdA besproken in de raad van mei. GB heeft grote zorgen over de impact die de keuzes binnen het akkoord, voor de inwoners zal hebben. Deze zorgen worden in september helaas bevestigd met de Perspectiefnota; GB stelt vast dat focus en duurzaam financieel realisme nog steeds ontbreekt. Bij de behandeling van de begroting in oktober wordt inderdaad duidelijk dat Renkum financieel in zwaar weer zit. GB kan niet instemmen met de begroting. Er zitten financiële risico’s, onduidelijkheden en zelfs onjuistheden in de rammelende begroting.

GB brengt realisme voor inwoners

GB pakt vanuit de oppositie elke kans om het coalitieakkoord Zes dorpen, één Renkum’, en het uitvoerende collegebeleid, zo veel als mogelijk te verbeteren. Constructief en met realisme in het belang van inwoners. Zoals in september als GB aangeeft dat het college steken laat vallen rondom het dossier Parenco: de wethouder neemt onvoldoende regie. Het college krijgt vervolgens een duidelijke opdracht om actief de door inwoners ervaren milieuhinder aan te pakken.

Daarnaast vroeg GB aandacht voor een betaalbaar en passend woningaanbod en de oplopende kosten van afvalinzameling. We stelden vragen aan het college, gingen open het debat aan en dienden moties in. Een greep uit de onderwerpen: geluidsnormen voor warmtepompen, de privacy van inwoners, de samenwerking tussen gemeente, Vivare en huurders, veiligheid op wegen én water en de mogelijkheden om verenigingen en dorpshuizen een lager OZB tarief te geven.

In december is gestart met de aanleg van kunstgras op Sportpark Wilhelmina, een concreet resultaat van een raadsbesluit in februari. De politiek vereist vaak een lange adem. En dat is precies wat Team GB óók in 2019 blijft doen: politieke acties om onze dorpen leefbaar te houden in een zelfstandige gemeente. In het belang van inwoners!