GB steekt nek uit voor verenigingsleven

Artikel in ‘Hoog en Laag’ 16 januari 2019

Het verenigingsleven is één van de belangrijkste pijlers in onze dorpen. Het verenigingsleven blijft  daarom een belangrijk thema voor GemeenteBelangen.

Raadslid Paul Janssen van GB stelt dat het niet alleen bij mooie woorden uit het verkiezingsprogramma blijft. ‘Het verenigingsleven draagt bij aan plezier, sociale samenhang, welzijn en gezondheid. Wij willen dat de gemeente het verenigingsleven stimuleert en een verbindende rol pakt. GB maakt zich hiervoor al jaren hard en blijft dat doen.’

Leg eens uit?

‘Ik zal een voorbeeld geven. GemeenteBelangen heeft vorige maand het initiatief genomen om het tarief van de onroerend zaak belasting (OZB) voor dorpshuizen en gebouwen van (sport)verenigingen te verlagen. Als steuntje in de rug bij het onderhoud van de gebouwen. Wij hebben een motie ingediend en daarmee is de eerste stap gezet. Op die manier geef je lokaal invulling aan het besluit in de Tweede Kamer waarmee gemeenten de vrijheid krijgen om andere OZB tarieven te hanteren.’

 Waar denkt GB nog meer aan?

‘Wij pleiten voor een eerlijk subsidiebeleid, waarmee onze gemeente ook daadwerkelijk een steentje bijdraagt aan verenigingen en hun activiteiten. Dáár ga je als raad over. Zie het vooral als aanvulling op ándere subsidies als Rabo Clubkas, Jantje Beton en lokale fondsen als de ‘Van Deventerstichting’ of ‘Citer’. De gemeente heeft ook een rol om verenigingen op die mogelijkheden te wijzen. ’

Hoe zit die lokale subsidiestroom dan in elkaar?

‘Neem Citer, die stichting verzorgt al jarenlang de bewegwijzering in onze dorpen met de witte toeristenbordjes met groene rand. Citer ontvangt een vergoeding van de genoemde bedrijven en organisaties. Die inkomsten vloeien grotendeels terug naar verenigingen of inwonersinitiatieven.’

Draait het  alleen maar om geld?

 ‘Nee, zeker niet! In de vorige coalitie heeft GB ingezet op een eenvoudig vergunningstelsel. In ons GB Dorpscafé hoorden we onvrede over de rompslomp van vergunningen. Als je een jaarlijks terugkerend evenement organiseert, bijvoorbeeld Koningsdag of de Airborne Wandeltocht, moet je dan écht elke keer hetzelfde pak papier doorworstelen? Dat soort aanvragen zijn nu makkelijker geworden. Vanuit de raad blijft GB hameren op een soepele dienstverlening en meedenken in praktische oplossingen.’

Je moet wel een lange adem hebben?

‘Politiek heeft een bepaalde traagheid. Het duurt vaak lang voordat inwoners echt resultaat zien. Neem de aanleg van kunstgras op sportpark Wilhelmina: een traject met veel praten, duwen en trekken voordat alle partijen het eens zijn. Het laat goed zien hoe een motie na ruim een jaar tot resultaat leidt. Door onze motie trainen honderden sporters straks op duurzaam kunstgras. Het is belangrijk veel kleine stappen te blijven zetten en je nek uit te steken. Kleine successen maken bij elkaar uiteindelijk een groot verschil.’