GB: snelheidsvermindering én LED-verlichting tussen Kievitsdel en Heelsum

Verkeersveiligheid heeft een hoge prioriteit bij GemeenteBelangen. Op de agenda van de gemeenteraad stond het onderwerp ‘Verkeer’ en dan specifiek het uitvoeringsprogramma tot en met 2020. GemeenteBelangen pleitte in een motie – samen met de fracties van het CDA, GroenLinks, D66 en VVD-  om de Provinciale weg N782 tussen Kievitsdel en de kruising met de Bennekomseweg in Heelsum te veranderen van een 80-naar een 60-kilometerweg.

Namens GemeenteBelangen sprak Danielle van Bentem over het feit dat dit het juiste moment is om gelijktijdig met de aanstaande aanleg van de rotonde bij Heelsum meteen het héle traject op te knappen en aan te passen vanuit het oogpunt van veiligheid .

80-km weg N782 met onbeschermde fietsstroken tussen Kievitsdel-Doorwerth en Bennekomseweg-Heelsum
80-km weg N782 met de gevaarlijke fietsstroken tussen Kievitsdel-Doorwerth en Bennekomseweg-Heelsum

‘Het is belangrijk dit project niet vanuit een kokervisie te benaderen, maar integraal met andere aanpassingen vooral het fietsverkeer veiliger maken. Zo hebben we in de commissie al gesproken over de ventweg bij papierfabriek Schut. We willen hier graag een toezegging dat  in de gesprekken met de provincie ook de mogelijke benutting van deze ventweg wordt besproken.’ Portefeuillehouder Jean Paul Gebben zegde toe hier nadrukkelijk naar te willen kijken.

Verlichting

‘Je ziet bij het renoveren van provinciale wegen dat er meer en meer gebruik wordt gemaakt van groene LED-verlichting. Wij zien dat ook graag in onze gemeente’, sprak Danielle. ‘Daarom vragen wij hierover opnieuw een toezegging aan het college om dit mee te nemen in de onderhandeling met de provincie. Je ziet nu dat deze verlichting wordt gebruikt ten oosten (richting Oosterbeek) én ten westen (richting Bennekom) van de N782.’ De portefeuillehouder vond dit een aardige gedachte en zegde toe ook dit mee te nemen in de gesprekken met de provincie. ‘Ik zou willen dat ik het zelf bedacht had en zal dit zeker aanbevelen bij de betrokken ambtenaren’, aldus burgemeester Gebben.

Vele, vele verkeersborden

Het laatste punt dat GemeenteBelangen maakte ging over de vele verkeersborden in onze gemeente: ‘door de borden het bos niet meer zien.’  Danielle: ‘Je ziet hierover leuke initiatieven in gemeenten rondom ons heen. Kies uw meest frustrerende verkeersbord etc. Het is goed om te zien dat in dit verkeersplan budget is opgenomen om wildgroei tegen te gaan. GemeenteBelangen zet nu een soortgelijke actie op door dit onderwerp te koppelen aan ons GB-Dorpscafé.’