GB Renkum wil af van geheimhouding MFC 3B4

3b4Namens de fractie van Gemeentebelangen delen wij mee dat er door ons een verzoek is ingediend bij het college van de gemeente Renkum om de geheimhouding in het dossier MFC 3B4 op te heffen.

‘Onze fractie is van mening dat de inwoners van onze gemeente het recht hebben op volledige informatie over dit dossier. Wij vinden dat een debat hierover dan ook in alle openheid gevoerd moet kunnen worden’, zo stelt fractievoorzitter Hermine van den Berg.

 

23 augustus 2013