GB Renkum stapt uit coalitie

gbrenkum nieuw logoGemeenteBelangen maakt geen deel meer uit van de Renkumse coalitie. Directe aanleiding van het besluit van de politieke partij is het ondoorzichtelijke politieke proces omtrent het dossier MFC3B4, dat zich bovendien buiten het gezichtsveld van GemeenteBelangen heeft afgespeeld. 

‘Wij moeten constateren dat er veelvuldig overleg is geweest tussen coalitiepartners en college over dit dossier. Er is gesproken over niet openbare voorstellen, raadsbrieven en het nog te behandelen Meerjarenbeleidsplan, dit alles echter zonder aanwezigheid en medeweten van GemeenteBelangen, terwijl die indruk wel wordt gewekt. Het kan niet zo zijn dat er een coalitie binnen een coalitie opereert en dat er binnen de coalitie van vier partijen een coalitie van drie partijen met wethouders is ontstaan. Voor ons is dat onacceptabel’, stelt fractievoorzitter Hermine van den Berg woensdag.

GemeenteBelangen was van mening dat meedoen binnen coalitieverband in een duaal uitgevoerd systeem – waar de wethouders van de raad zijn en niet van de partijen – zou werken. ‘Maar nu moeten wij helaas constateren dat het in deze raadsperiode, met deze raadsfracties van VVD, PvdA en CDA en deze wethouders, niet is gelukt. Dat is betreurenswaardig. Onze conclusie is daarom dat wij niet langer kunnen en willen deelnemen aan de coalitie.  Tot aan de verkiezingen vaart GemeenteBelangen een eigen koers, waarin wisselende samenwerking worden gezocht.’

Achtergrond
GemeenteBelangen is altijd helder geweest in haar standpunt over MFC3B4. Van den Berg: ‘Wij hebben het plan megalomaan genoemd en ook trekken aan een dood paard. Pogingen van onze fractie daartoe zijn keer op keer afgedaan als zwartkijken en een anti-houding. Dat mag. Het wordt echter een probleem als het dossier vertrouwelijk is en partijen daarbij wordt verboden om de onderbouwing van het politieke standpunt met inwoners te delen.’

GemeenteBelangen betreurt het dan ook zeer voor de inwoners van onze gemeente, en die van Heelsum en Renkum in het bijzonder – dat de gemeente op dit dossier in een absolute status quo is beland. ‘De tijdsduur van het project als ook het onderzoeksgeld dat in MFC3B4 is gestoken, is maatschappelijk onverantwoord. Men wil nog steeds voort, maar kent niet de exacte problemen en cijfers. Het college doet geen voorstel en legt het probleem bij de gemeenteraad neer (of terug) en de slechte toestand van de huidige gebouwen verslechtert verder. Het is ook daarom dat GemeenteBelangen heeft verzocht om de geheimhouding op het dossier op te heffen en te pleiten voor een openbare behandeling, zoals het in een zuiver duaal stelsel en democratie hoort te zijn.’