GB: “aandacht voor brandveiligheid en ouderen”

In de commissie Bedrijvigheid stond woensdag 16 september het beleidsplan van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden op de agenda. Het beleidsplan heeft als beoogd effect een verdere professionalisering van onze Veiligheidsregio. 

ouderenenbrandveiligVolgens GemeenteBelangen ontbrak één thema uit het beleidsplan en dat is aandacht voor ouderen in de thuissituatie, in relatie tot brandveiligheid en voorlichting. Over dit belangrijke onderwerp stelde GemeenteBelangen in april van dit jaar ook vragen. De achtergrond hiervan is een logische: Nu zijn er circa 2 miljoen 65+ers die zelfstandig thuis wonen in Nederland. In 2040 zijn dat er ruim 4 miljoen, veroorzaakt door veranderende wetgeving en demografische ontwikkelingen. De wereld is dus aan het veranderen. Zo wil de overheid dat mensen meer een beroep doen op hun eigen sociale netwerk en langer thuis blijven wonen. Onze fractie vindt het bij deze ontwikkeling belangrijk dat de veiligheid van ouderen nadrukkelijk aandacht krijgt. Want langer thuis blijven wonen zou ook langer veilig thuis blijven wonen moeten betekenen. Denk hierbij aan inbraak en brandveiligheid, en zo zijn er meer risico’s. Vaak zal daarvoor hulp en ondersteuning in de thuissituatie nodig zijn, maar de gemeente kan ook wat doen. 

Het is goed dat vanuit het veiligheidsbeleid van de gemeente Renkum er vorig jaar bijeenkomsten voor oudere inwoners georganiseerd zijn over brandveiligheid. Hartstikke goed, met name om hen te wijzen op het belang van bijvoorbeeld rookmelders en vluchtroutes. GemeenteBelangen wilde weten of deze bijeenkomsten van structurele aard zijn, of er bij de gesprekken met ouderen ook gesproken wordt over brandveiligheid en of er met woningbouwcorporaties afspraken worden gemaakt om zich gezamenlijk in te zetten om de Renkumse huurder bewuster te maken van de risico’s op brand en de maatregelen die ze zelf kunnen nemen? GemeenteBelangen ziet deze zaken graag in de uitvoering terug.