Dorpsvisie Wolfheze vastgesteld

De Dorpsvisie Wolfheze is in september unaniem door de gemeenteraad vastgesteld. In de visie zijn wensen, ideeën en aandachtspunten van de bewoners, belangenorganisaties en ondernemers in beeld gebracht. Met als doel: een beeldend toekomstperspectief te geven van Wolfheze.

De aanleiding voor het opstellen van deze Dorpsvisie zijn de vele ontwikkelingen die spelen in Wolfheze. Grote ruimtelijke projecten zijn gepland waardoor er veel verandert. Denk aan de spoorwegondertunneling, de nieuwbouw aan de noordzijde (Boven Heide) en zeker ook de herontwikkeling van het Pro Persona terrein. 

Wethouder Daniëlle van Bentem: “Samen met dorpsbewoners hebben we opgeschreven wat er leeft in het dorp, wat de kernkwaliteiten zijn van Wolfheze en deze vertaald naar kaders. Uitgangspunt is dat het rustige, groene en dorpse karakter van Wolfheze blijft behouden. We kunnen trots zijn op het resultaat door alle inbreng en ideeën van bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Ook de inbreng en het advies van de enthousiaste klankbordgroep is heel waardevol. Ik wil dan ook graag iedereen bedanken voor zijn of haar inzet en betrokkenheid!”

De nu volgende stap is dat in de periode tot  maart 2024 de gebiedsvisie voor het Pro Persona terrein wordt opgesteld. Dat is een ruimtelijke uitwerking van een deel van de vastgestelde dorpsvisie. In deze uitwerking trekt de gemeente ook samen op met Pro Persona. 

Van Bentem: “In deze volgende stap gaan we beschrijven hoeveel woningen er gebouwd worden, waar deze komen en hoe we het gebied gaan ontsluiten. Pas als de gebiedsvisie klaar is, gaan we echt ontwerpen en kijken naar bijvoorbeeld de types woningen. Elke stap blijven we samen doen met inwoners en belanghebbenden. We willen de benoemde ambities zo goed mogelijk invullen, dat is  ook echt een gezamenlijke opgave voor alle betrokken partijen.”

GemeenteBelangen is blij met het doorlopen participatietraject. Wij  vinden het belangrijk dat inwoners op tijd worden geïnformeerd over ontwikkelingen die invloed hebben op de leefomgeving. Het door GB zo gewenste dorpsgericht werken is hierbij een belangrijke sleutel; dat is nu in Wolfheze gebleken. Voor de ontwikkeling van Centrum Oosterbeek is begin september al een vergelijkbare stap gezet en de andere dorpen gaan naar verwachting ook volgen. 

Op de site van gemeente Renkum is de vastgestelde Dorpsvisie Wolfheze te lezen. Een samenvatting is te zien via Youtube: Dorpsvisie in beeld

Aftrap Dorpsvisie in februari 2023
Klankbordgroep Wolfheze