Coalitieakkoord stemt tot nadenken

Woensdag 23 mei heeft de coalitie van GroenLinks, D66, VVD en PvdA het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd.

Voor GemeenteBelangen betekent dit definitief een plaats in de oppositie, ondanks de ruim behaalde winst tijdens de verkiezingen. Team GB gaat als oppositiepartij op een constructieve en scherpe wijze  de belangen van de inwoners zo goed mogelijk behartigen. Dat doen we als tweede grootste partij van Renkum.

Fractievoorzitter Daniëlle van Bentem: “Een eerste snelle blik op dit akkoord laat zien dat de gemeentelijke lasten voor inwoners stijgen door een jaarlijkse verhoging van de OZB.

Ander opvallend punt: individueel maatwerk voor inwoners die zorg nodig hebben, wordt afgebouwd.  En het verenigingsleven in de dorpen komt er heel bekaaid vanaf, er wordt enkel over sportverenigingen  gesproken. Komende dagen gaan we dit akkoord kritisch onder de loep nemen.“

Woensdag 30 mei wordt in de Raadsvergadering het coalitieakkoord besproken. GB bereidt vragen voor over de gemaakte keuzes door de coalitie en zal onderdelen van het akkoord proberen te verbeteren, in het belang van onze inwoners.

Dagblad De Gelderlander publiceerde op 23 mei het volgende artikel over het coalitieakkoord: ‘nieuwe coalitie Renkum verwacht meer van inwoners’