Arthur en Paul bij vergadering dorpsplatform Oosterbeek

dorpsplatformvergadering 26 aug 2014Dorpsplatform Oosterbeek hield vanavond haar eerste vergadering ná de zomervakantie. Namens GemeenteBelangen waren Arthur en Paul aanwezig. Een greep uit de volle agenda: terug-en vooruitblik op de dorpswandelingen, ideeën om nieuwe (bestuurs)leden te werven en op welke manier inwoners in contact met het platform kunnen komen.

Het activiteitenplan voor de komende jaren is besproken en vastgesteld. Hierin wordt voor verschillende onderwerpen het accent gelegd op verbinden van inwoners en initiatieven, en op het uitbreiden én benutten van bestaande netwerken. Bijvoorbeeld bij het ondersteunen van initiatieven om de woonservice huizen in Oosterbeek met elkaar én met de directe buurt te verbinden.

Mooi om te zien hoe enthousiast en mondig deze groep is, een platform dat GemeenteBelangen actief blijft volgen.