Renkum gaat gebiedsgericht werken (Hoog en Laag)

RENKUM – Renkum wordt vanaf 2015 helemaal verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Om deze taken goed uit te voeren moeten er flinke stappen worden gezet. Voor het zomerreces lanceerde wethouder Hermine van den Berg de route ernaartoe, het uitvoeringsplan Sociaal Domein ‘De kunst van samen werken’.

door Feike Klomp

Het is nu vooral nog een beleidsmatig stuk, maar de contouren zijn al een beetje zichtbaar. Renkum wil aan de slag met een nieuwe gebiedsgerichte werkwijze waarbij één huishouden, één plan, één regie, ook op school de leidraad is. In het uitvoeringsplan wordt een doorkijkje geboden naar waar Renkum in 2017 wil staan, en wat er nodig is om op 1 januari op een goede manier aan de startstreep wil staan

Megaklus

,,Er staat ons een megaklus te wachten”, legt Hermine van den Berg uit. ,,Insteek verder: benutten en versterken van de eigen kracht van mensen. Tegelijkertijd zeggen wij ook, niet iedereen lukt dat direct. Inwoners moeten vanaf 1 januari op ons kunnen rekenen, en die moeten we niet in de kou laten staan. Dat vereist een grondige voorbereiding.”

Drie teams

Het gebiedsteam dat Renkum voor ogen heeft, bestaat in eerste instantie uit medewerkers van de gemeente. ,,Denk daarbij aan medewerkers van Sociale Zaken, het Zorgloket of van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Zij weten wat er speelt in het dorp en hebben actieve korte lijnen met professionals die fysiek in het gebied aanwezig zijn”, blikt de wethouder alvast vooruit.

De medewerkers van het gebiedsteam zijn gespecialiseerd in de vraag, de signalering en de verwijzing. Als het aan het college ligt kent Renkum straks drie teams: Renkum/Heelsum, Doorwerth/Heveadorp en Oosterbeek/Wolfheze.

Voor 1 november wil Renkum afspraken maken over de zichtbaarheid en toegankelijkheid voor inwoners van de gebiedsteams.

Bron:
http://www.hoogenlaag.nl/lokaal/renkum_gaat_gebiedsgericht_werken_3157410.html#.U-45b2IaySM