Hoe je ideeën verzilvert

Het GB Dorpscafé strijkt in steeds een ander Renkums dorp neer. Vrijdagavond stond in de drukbezochte Kreek in Oosterbeek het thema ‘ideeën’ centraal: wat is een goed idee en hoe kunnen we zorgen dat een goed idee een succes wordt. Aan de hand van een aantal mooie lokale voorbeelden kwamen interessante gesprekken op gang met veel tips vanuit de praktijk. ‘Een idee alleen is niet genoeg’.

Het succesvolle voorbeeld van de Rosande Gaerd werd besproken, een Oosterbeeks buurtinitiatief waarbij een ‘vergeten’ stuk grond een mooie boomgaard én ontmoetingsplek is geworden. Engelien Heinen was een van de initiatiefnemers die de gemeente zover kreeg om de plek te mogen ontginnen. ‘Het hele proces is daarbij doorlopen: wij zijn de buurt ingegaan en hebben gevraagd of mensen wilden helpen. Dat ging goed. Er is geld beschikbaar gesteld door de gemeente uit het potje burgerinitiatieven waarbij wij onder andere een landschapsarchitect konden inhuren. Maar we hebben zelf ook hard moeten werken. Zo moesten de bramen geplukt worden en de bramenstruiken teruggesnoeid en onderhouden. Er zijn inheemse struiken aangeplant.  

Anderhalf jaar later konden we ‘open’. Het is een plek geworden voor iedereen. Wat je hiervan leert is dat als je de buurt ingaat en met omwonenden praat, dat er veel enthousiasme is, maar ook veel kennis. Mensen willen graag zelf iets organiseren op deze plek, er wordt gepicknickt en creatieve middagen georganiseerd. Tegen de mensen die ideeën hebben zeggen we: organiseer het zelf, het is jouw idee en jij weet hoe jij dit idee het beste kan uitvoeren. Weet je, het moet ook gewoon leuk zijn.’

Hulp inschakelen kan ook
Volgens Ellen Oomen van de Gelderse Leefbaarheidsalliantie is dit een schoolvoorbeeld van hoe een project zo goed gedragen kan worden. ‘Hier wordt sociale verbinding gecreëerd en dat is heel belangrijk, ook om financiële steun te krijgen.’ Ben jij bezig om de leefbaarheid in jouw buurt of dorp te verbeteren? Of heb je een idee over hoe je dat wilt gaan doen? Bijvoorbeeld met een buurttuin, koken voor ouderen of het opzetten van een wijkvereniging? Dan staat de Leefbaarheidsalliantie voor je klaar. De moeite waard dus voor Renkumse inwoners met een mooi idee. ‘Wij steunen niet met geld, maar wel met uren en kennis, zoals het helpen bij een subsidie aanvraag, het zoeken naar vrijwilligers of de relatie met de gemeente aanhalen.’

Doe het samen
Wethouder Daniëlle van Bentem was ook aanwezig. Cultuur is een van de thema’s in haar portefeuille. En om zaken voor elkaar te krijgen – zoals de nieuwe cultuurvisie – trek je op met de mensen voor wie je het doet. Daniëlle vertelde hoe zij op zoek is gegaan in de dorpen naar informatie om de cultuurvisie op te stellen, samen met de cultuursector. ‘Er zijn veel goed bezette bijeenkomsten georganiseerd waarin we de sector zelf hebben laten praten. Van zogenaamde eilandjes heb ik niets gemerkt. Integendeel, er kwam veel energie vrij. De uitwerking van de visie is teruggelegd en nog een keer gezamenlijk besproken. Dat werkt, want wat kan je met een visie die niet door de sector zelf wordt gedragen?’

Ideeënboek
Renkumer Arend van der Garde vertelde over het idee dat hij heeft ingestuurd voor het ideeënboek. De kern: bewustwordingsstickers om hondenpoep op te ruimen en in de afvalbakken te gooien. ‘Ik heb zelf al wat ontwerpen laten maken. Maar wat we nodig hebben om dit goed op gang te krijgen is publiciteit en rolduidelijkheid. Wie verwacht wat van wie?’ Dat beaamt Daniëlle van Bentem. ‘Daarnaast zoeken we de verbinding bij nieuwe initiatieven. Ook de politiek speelt daar een rol in. ‘

Denk in oplossingen
Gevaarlijke verkeerssituaties zijn voor inwoners vaak een doorn in het oog. Vele reacties (‘frustraties’) komen bij de gemeente binnen. Zo ook over de kruising Utrechtseweg – Grindweg in Oosterbeek, waar vaak gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan. Reden waarom een aantal inwoners zich verenigd heeft en zelf met een mogelijke oplossing is gekomen. Eerder is met de gemeente gesproken over een lange termijn oplossing (gecombineerd met groot onderhoud).

Erik Rozendal vertelde vrijdag over het idee van een verhoogd fietspad. Dit zou op de korte termijn met relatief weinig geld, maar met veel impact, kunnen worden gerealiseerd. Maar de gemeente – zo stelde wethouder Van Bentem – heeft niet op alle probleemlocaties direct invloed, bijvoorbeeld als er sprake is van een provinciale weg. En het is ingewikkeld, omdat er veel partijen bij betrokken zijn. ‘We willen wel, maar kunnen bijvoorbeeld niet overal een 30 kilometerweg maken. Maar met een oplossing komen, is natuurlijk beter dan louter klagen. Over dit idee ga ik op korte termijn het gesprek aan‘.

De genoemde succesfactoren van een goed idee op een rijtje:
  • Zorg dat het doel dat je voor ogen hebt helder is en draag dat doel breed uit
  • Maak gebruik van goede voorbeelden uit andere dorpen of gemeenten
  • Communiceer wat je doet, ook om mensen in de buurt mee te krijgen
  • Durf kaders te stellen en durf ook af en toe nee te zeggen
  • Geef mensen de ruimte om de dingen te doen waar ze energie van krijgen
  • Doe het samen, zorg voor meerdere drijvende krachten: alleen ben je kwetsbaar
  • Maak mensen medeverantwoordelijk, zorg dat taken worden geadopteerd
  • Zoek naar talenten om je heen, bouw aan een goed netwerk
  • Zoek steun, bijvoorbeeld bij de Leefbaarheidsalliantie, politiek of gemeente
  • Vier successen!