Weverstraat: combineer werkzaamheden en gebruik denkkracht bewoners

GemeenteBelangen vindt het belangrijk dat werkzaamheden in de openbare ruimte zo praktisch mogelijk uitgevoerd moeten worden met een heldere communicatie richting inwoners. Zeker als de gemeente samen met bewoners en winkeliers ideeën heeft verzameld is het goed om aan te geven welke zaken uiteindelijk gerealiseerd kunnen worden.

Daarom heeft de fractie van GB een aantal vragen aan het college gesteld betreffende het project voor herinrichting van de Weverstraat in Oosterbeek. Met dit project moet wateroverlast tegen worden gegaan en moet het winkelgebied aantrekkelijker worden.

GB commissielid Paul Janssen: “Een betrokken groep inwoners en winkeliers -werkgroep Weverstraat- hebben diverse ideeën uitgewerkt voor hun straat. Onze fractie wil weten wélke ideeën nu concreet worden gerealiseerd met de werkzaamheden die in voorjaar 2018 plaatsvinden. Het zal inspirerend werken voor andere bewonersgroepen als hier blijkt dat je  echt invloed op je woon- of winkelomgeving kan hebben. Draag die successen dus uit.”

Een van de uitgewerkte ideeën door de werkgroep Weverstraat is het aanbrengen van hangende
openbare verlichting om daarmee het straat- en winkelbeeld te verbeteren. Bovendien wordt de smalle straat dan door het ontbreken van lantarenpalen beter bereikbaar voor rollators en kinderwagens en is er geen schade meer door parkerende auto’s.

Janssen: “Dit is dus een mooi voorbeeld van praktisch denken waarmee het straatbeeld én de toegankelijkheid verbetert. En er is nog iets. Die lantarenpalen zijn zo goed als afgeschreven, het zou toch van de zotte zijn om die oude palen straks er eerst uit te halen en terug te plaatsen om een jaartje later de straat weer vrolijk open te gooien om de lantarenpalen te gaan vervangen? Dan maak je met gemeenschapsgeld onnodige kosten vindt onze fractie. Combineer dus zo veel mogelijk werkzaamheden en maak gebruik van de denkkracht van de bewoners.”

De volledige set GB vragen met de college antwoorden is hier te lezen: GB-vragen mbt herinrichting Weverstraat Oosterbeek-BEANTWOORDING

Zie ook het artikel in dagblad De Gelderlander van 7 november 2017: De Gelderlander: Weverstraat wil lantaarnpaal niet meer