Samen leven in Renkum

20141016_194243[1]Donderdagavond woonden Marcel en Paul namens de fractie van GemeenteBelangen de eerste bijeenkomst bij waar inwoners werden geïnformeerd over de veranderingen op het gebied van jeugdzorg, WMO en werk. In een volle Raadszaal in Oosterbeek luisterden zo’n tachtig inwoners naar de gevolgen die ze kunnen verwachten vanaf 1 januari . Veel veranderingen zijn ingegeven door de nieuwe landelijke wetgeving. Wethouder Hermine van den Berg benadrukt “onze gemeente blijft een vangnet bieden voor inwoners die het nodig hebben. Niemand laten we op de straat staan”.

 Na deze gezamenlijke opening werd in drie groepen verder gepraat in een informele en ontspannen sfeer. In de Raadszaal, de Trouwzaal en de
BenW kamer was veel vraag en antwoord te horen tussen inwoners en de aanwezige ambtenaren. “Als u merkt dat er drempels worden opgeworpen die een Persoon Gebonden Budget (PGB) tegenwerken dan hoor ik dat graag. Dan haal ik die drempels weg” gaf Hermine van den  Berg aan, “ik geloof namelijk in de PGB’s”.

Maatwerk gaat er voor zorgen dat uiteindelijk de veranderingen in goede banen worden geleid. Uitgaan van de eigen kracht,  en daaromheen praktisch maatwerk. Hermine gaf aan de Jeugdzorg-tafel daarvan een voorbeeld: “een familie groepsplan is een krachtig instrument. Dat gaan we als gemeente ook zeker inzetten als daar aanleiding voor is. We gaan echter geen plan maken; enkel om het maken van een plan. Ook hier geldt dus: maatwerk waar de inwoner echt wat aan heeft”.

 De volgende bijeenkomst is op 27 oktober in Renkum, meer informatie staat op http://www.renkum.nl/Bestuur/Actueel/Projecten/Samenleven_in_Renkum