Veilige watersport op de Nederrijn

Nederrijn bij Renkum

Voor veel inwoners en bezoekers is de Nederrijn een geliefd recreatiegebied voor zeilen, roeien, varen of waterskiën. Zwemmen in de rivier is uiteraard strikt verboden. Een groot deel van de recreanten zijn verenigd in Renkumse watersportverenigingen. GemeenteBelangen vindt het belangrijk dat watersporters op een veilige manier met elkaar kunnen recreëren op de rivier.

Snelvaartverbod dupeert goedwillende recreanten

Belangrijk onderdeel van die veiligheid is het verantwoord omgaan met de snelheid van vaartuigen. Handhaving vindt plaats door Rijkswaterstaat (RWS), die echter beperkte capaciteit heeft. Een snelvaartverbod is dan ook lastig te handhaven én treft bovendien het overgrote deel van recreanten die nu al veilig watersport beoefenen. RWS adviseert daarom het reguleren van de openbare boothellingen (inlaatplaatsen) om de veiligheid op het water te vergroten. Alle recreanten op het water zijn dan namelijk in beeld; anoniem het water opgaan via de openbare hellingen is er niet meer bij. Het blijkt dat misdragingen op het water vooral worden gepleegd door recreanten die nu ‘anoniem’ met hun vaartuigen bij de openbare plaatsen het water ingaan.

In onze gemeente zijn drie boothellingen: bij de Rijnoever in Oosterbeek, bij de sluis van het stuwcomplex Heveadorp/Driel en aan de Veerweg in Renkum. De laatste twee zijn openbaar en worden veel gebruikt om waterscooters en jetski’s te water te laten. Dat komt omdat de jachthavens in de omgeving geen ligplaatsen hebben voor deze vaartuigen.

GemeenteBelangen wil dat er invulling wordt gegeven aan het advies van RWS zodat de watersport op de Nederrijn een stukje veiliger wordt. Daarom hebben we samen met de VVD een motie opgesteld waarin het college wordt opgedragen om de mogelijkheden van beheersbare inlaatplaatsen te onderzoeken en dit af te stemmen met onze buurgemeenten. In de raadsvergadering van 28 november is de motie met een ruime meerderheid aangenomen, alleen GroenLinks, PvdA en een deel van de D66 fractie stemden tegen.