Raadspraat: ‘Afvalscheiding heeft hoge prijs’

Artikel in Hoog en Laag van 28 november 2018

FINANCIËLE RISICO’S Daniëlle van Bentem van GemeenteBelangen: ,,Dit negatieve financiële aspect missen we volledig in de conclusies van de evaluatie. In de begroting van 2019 zijn de werkelijke afvalkosten ook vaag gehouden.

Onze inwoners hebben recht op een helder verhaal en niet op onduidelijkheid over de kostenopbouw. Dit ‘verstoppen’ van financiële risico’s door de gemeente is een belangrijke reden dat GemeenteBelangen niet heeft ingestemd met de recente begroting.”

Onderzoek laat zien dat de kosten van afval verder stijgen, stelt Van Bentem. ,,Het verbrandingstarief restafval wordt hoger, de verbrandingsbelasting neemt met 100.000 euro toe en de vergoeding voor het aangeboden PMD wordt minder. Gaat de inwoner opdraaien voor al die stijgende kosten; hoe zit het dan met die belofte uit 2017?”

Het college komt met kostenbesparende opties die flink snijden in het serviceniveau. Drie hebben betrekking op het ophaalschema waardoor inwoners langer blijven zitten met het afval. De volgende opties zijn geopperd: de groene GFT kliko van wekelijks naar 2-wekelijks (ook in wintermaanden), de zwarte restafval kliko van 3-wekelijks naar maar 1 keer per maand en PMD afval van wekelijks met oranje zakken naar 3-wekelijks met een extra kliko.

Van Bentem: ,,GemeenteBelangen heeft altijd ingezet op een hoge ophaalfrequentie. De groene bakken gaan bij warm weer in de zomer stinken en op de PMD-zakken komt ongedierte af. Voor veel gezinnen is het een probleem als de zwarte bak met restafval maar één keer in de maand wordt opgehaald.”

AFHANKELIJK Het succes van afvalscheiding is dus sterk afhankelijk van de dienstverlening aan inwoners. Van Bentem: ,,Daar hangt een prijskaartje aan, dat snappen wij ook. Een lastige spagaat die de leefbaarheid van onze dorpen én de portemonnee van inwoners treft. We moeten een politieke keuze maken op basis van een realistisch verhaal.”

GemeenteBelangen neemt het initiatief om alternatieven te onderzoeken die verder gaan dan verhogen van tarieven en verlagen van de dienstverlening. Heeft u ook ideeën hierover? Laat het ons weten via info@gbrenkum.nl.

Dit artikel is gepubliceerd in weekblad Hoog en Laag van 28 november 2018.