Tunnel bij station Wolfheze weer stap dichterbij

De Wolfhezerweg is de laatste grote overweg op het steeds drukker wordende treintraject Arnhem-Utrecht. GemeenteBelangen pleit al jarenlang voor de realisatie van een veilige, ongelijkvloerse kruising midden in het dorp Wolfheze. Op 24 april heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de uitgangspunten voor een tunnel onder het spoor door.

Dat betekent groen licht voor verdere uitwerking van het plan én van de totale kosten. Wolfheze is opgenomen in het landelijk verbeterprogramma oversteekplaatsen (LVO) waardoor ook het Rijk een bijdrage zal doen. Ook ProRail, de provincie en gemeente Renkum betalen mee. De hoogte van ieders bijdrage wordt pas eind 2019 duidelijk; een volgend beslismoment voor de raad.

Raadslid Paul Janssen: “GB wil de best mogelijke oplossing voor Wolfheze met aandacht voor veiligheid, toegankelijkheid en leefbaarheid. Dat betekent balanceren tussen invulling geven aan zoveel mogelijk wensen van inwoners én een realistisch financieel haalbaar verhaal.”

Inwoners zijn erg betrokken; er zijn veel ideeën  en wensen. GB roept het college op om inwoners te betrekken bij elke stap die wordt gezet: niet achteraf informeren, maar maak vooral vooraf gebruik van ieders inbreng voor een beter begrepen besluit.

Janssen: “Met de vandaag vast te stellen ontwerpuitgangspunten wil GB aan de ene kant zoveel mogelijk opties open houden, en aan andere kant ons als gemeente niet buitenspel zetten door kaders mee te geven die alleen met een dure variant haalbaar zijn.

Het geheel moet volgens het jargon van Prorail ‘kosten-efficient’ zijn; wij noemen dat de Renkumse Maat.

Dat betekent ook dat je als gemeente verantwoordelijkheid moet nemen om met je partners er een zo passend mogelijk ontwerp uit te slepen. Alle partners zullen een bepaalde verantwoordelijkheid moeten dragen, afhankelijk van draagkracht en ieders belang. Wegkijken is daarbij geen optie volgens GB, het is goed te constateren dat Renkum in goed in gesprek is met Rijk, provincie, regio en ProRail.”

Samen met CDA en Prd stelde GemeenteBelangen voor om de uitgangspunten iets ruimer te houden zodat een aparte tunnel voor voetgangers en fietsers ook tot de mogelijkheden behoort. Zodat de raad over die optie minimaal een keuze kan maken aan het eind van dit jaar. De coalitiepartijen GroenLinks, D66, VVD en PvdA stemden deze aanpassing op het plan echter weg.

RTV Arnhem heeft aandacht besteed aan dit onderwerp, onder andere met een interview met raadslid Janssen (GB): www.rtv-arnhem.nl/raad-renkum-wil-spoorwegtunnel-wolfheze. Lees- en kijktip!