Evaluatie afvalbeleid: ‘PMD’ vanaf september elke week ophalen

De lokale media kopten deze week: “Afvalinzameling is een succes, PMD na de zomer wekelijks opgehaald” en “Afvalscheiding werkt in Renkum zo goed dat plastic vaker wordt opgehaald”. De fractie van GemeenteBelangen is blij dat het PMD afval (Plastic, Metaal en Drinkpakken) vanaf september wekelijks wordt opgehaald.

Sinds de introductie van het nieuwe afvalbeleid in onze dorpen zijn de oranje zakken met PMD steeds 2-wekelijks opgehaald.  GB heeft er continu op gewezen dat 2-wekelijks ophalen onvoldoende is als de doelstellingen van afvalscheiden worden gehaald. We hebben bij het instemmen met het nieuwe beleid daarom bedongen dat er in het eerste half jaar een evaluatie wordt gehouden en dat het college passende maatregelen neemt als daar noodzaak voor is. Mooi om te zien dat er nu zoveel afval gescheiden wordt aangeboden dat de ophaalfrequentie dus omhoog gaat: goed nieuws voor het milieu en onze inwoners.