Seismisch onderzoek aardwarmte

Afgelopen maand is in onze gemeente het 2e deel van het verkennend seismisch onderzoek in de ondergrond geweest,  als onderdeel van de door de Rijksoverheid opgezette ‘Seismische Campagne Aardwarmte Nederland’ (SCAN).  De fractie van GemeenteBelangen wil duidelijk hebben wíe uiteindelijk verantwoordelijk is voor de uitvoering van het onderzoek, hoe de veiligheid van inwoners wordt bewaakt en op welke manier vergunningen zijn afgegeven.

Explosieven, afvoerleiding en bentoniet

GB vindt het seismisch onderzoek geen gevaar voor inwoners mag zijn. Daarom hebben we in februari vragen gesteld aan het college. Onder andere over het vooraf goed in kaart brengen van mogelijk uit de oorlog achtergebleven explosieven. En over het feit dat de ‘seismische onderzoekslijn’ de, niet meer in gebruik zijnde, afvoerleiding van het voormalig Instituut voor Toepassing van Atoomenergie in de Landbouw (ITAL) aan de Keijenbergseweg naar de Nederrijn kruist. En is het gebruik van de stof ‘bentoniet’, al dan niet in combinatie met polymeren, om de tijdelijke boorgaten weer te vullen verantwoord? Past dat in de vergunning, ook in relatie tot (nabij) Natura 2000 gebied?

Het college heeft de vragen op 19 maart beantwoord. De volledige set vragen én antwoorden zijn te lezen via deze link: GB-vragen mbt seismisch onderzoek aardwarmte-VRAGEN EN ANTWOORDEN