Onacceptabel getreuzel met verkeersveiligheid

De onlogisch ingerichte kruising Hogenkampseweg / Nieuwe Keijenbergseweg zorgt voor onveilige situaties. In de raad van 2019 (!)  heeft GB hier al aandacht voor gevraagd in de raad. Doordat vanuit het college geen actie werd ondernomen stelden we vorig jaar zomer nogmaals vragen. En in oktober werd een motie raadsbreed aangenomen. Met een heldere boodschap: ‘college, maak dit kruispunt snel veiliger’.  Half februari kwam het college met een memo waarin een aantal scenario’s zijn uitgewerkt. Op papier. Er is nog geen maatregel écht genomen. 

Hogenkampseweg, Renkum

Onacceptabel

Door de huidige woningbouwactiviteiten rondom het kruispunt en de basisschool is de verkeerssituatie tot een onacceptabel dieptepunt gezakt. Een deel van de stoep is afgesloten zodat voetgangers tweemaal de drukke weg over moeten steken. Zware vrachtauto’s en schoolgaande kinderen zijn een gevaarlijke combinatie. Zéker op een plek waar de weginrichting dus al niet logisch en veilig is. De bouwactiviteiten komen er nu nog eens bovenop.

Eindelijk tijdelijke maatregelen

Voor de fractie van GemeenteBelangen is het geduld echt op. Met verkeersveiligheid kán je niet zo traag handelen als het college nu doet. Daarom heeft onze fractie een motie voorbereid voor de raad van februari. Met een dringende oproep voor directe tijdelijke en spoedige structurele maatregelen. Enkele uren voor de vergadering begon, kwam het college met een raadsbrief. Met tijdelijke maatregelen die binnen enkele dagen worden genomen.

Heel fijn dat er nu eindelijk iets gebeurt. De veiligheid moet echt beter, kom maar eens kijken aan het begin van een schooldag. Je houdt je hart vast. Onze fractie waardeert dat er nu actie is ondernomen. Het is natuurlijk wel treurig dat het college pas écht reageert ná de aankondiging van een motie. We zijn er al een jaar mee bezig!

GB raadslid Oswald Velthuizen

Onze fractie heeft de voorbereide motie niet ingediend omdat het college dus de tijdelijke maatregelen op het laatste moment al toezegde. De maatregelen (zie afbeelding hieronder) zijn naar verwachting ná de carnavalsvakantie gereed. Uiteraard blijven we ook druk uitoefenen op de noodzakelijke structurele verbeteringen aan het kruispunt zelf.

Tijdelijke maatregelen moeten verkeersveiligheid vergroten