Evaluatie Jongerenraad: “ontwikkel nóg meer jullie eigen stem”

Leden van de Jongerenraad waren in de raadscommissie van 10 september zelf aanwezig om mee te praten over de evaluatie van hun eigen adviesraad.  Bij het oprichten van de jongerenraad is afgesproken jaarlijks te evalueren: wat gaat goed, behalen we de doelstelling voldoende en wat kan er beter?

Fractievoorzitter Daniëlle van Bentem: “we hebben met ieder lid van de Jongerenraad individuele gesprekken gevoerd. Hier kwamen goede punten naar voren die we hebben meegenomen in de evaluatie met de raadsleden. Wat blijkt is dat de interactie met de raad nog onvoldoende benut wordt. Er wordt vanuit de fracties niet altijd om advies gevraagd en de tribune wordt maandelijks niet overspoeld door aanwezige raadsleden. Dus daar kan volgens ons wel aandacht aan worden besteed het komende jaar.”

GB heeft zich altijd hard gemaakt voor een Jongerenraad: een platform voor jongeren én een brug tussen jongeren en politiek. De Jongerenraad adviseert het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad over onderwerpen die jongeren aangaan.

Fractievoorzitter Danielle van Bentem

Daniëlle: “dit is de stem van de jeugd die we mee kunnen nemen in de meningsvorming van de onderwerpen waarmee we als raad mee te maken krijgen. Dus namens GB:  ga zo door met jullie enthousiasme, ontwikkel nog meer jullie eigen stem en wordt vooral geen mini gemeenteraad! En blijf dicht bij jezelf.”

 

Zie ook het artikel in Hoog en Laag: http://hoogenlaag.nl/lokaal/evaluatie-renkumse-jongerenraad-269249