Pleidooi voor minder regels in winkelgebieden

Veel aandacht in de media voor het GB persbericht ‘Minder regels, meer beleving’:

‘Geef winkeliers, ondernemers en pandeigenaren de ruimte om in een afgebakend gebied te experimenteren. Versoepel daar – binnen de grenzen van veiligheid en respect voor elkaar – de regels om een interessante vermenging van ambacht, detailhandel en beleving tot stand te brengen. Dergelijke regelvrije zones dragen bij aan een goed ondernemersklimaat en bieden kansen aan innovatieve winkels of formules.’

GB-commissielid Constant Sciarone: ‘Gezonde winkelharten zorgen voor gezonde dorpskernen. Daar moet je hard aan blijven werken en vraagt om een andere manier van denken. Houd niet krampachtig vast aan oude structuren, maar creëer kansen om onze dorpen leefbaar te houden. We hebben daar vernieuwende en verleidelijke winkelgebieden voor nodig.’

Met de motie wil GB concreet invulling geven aan de eerder dit jaar vastgestelde economische nota waarin onder andere richtingen zijn benoemd om winkelleegstand terug te dringen en regeldruk te verminderen.

Sciarone: ‘Als je overschakelt van een verbodsbeleid naar een uitnodigingsbeleid geef je als gemeente een helder signaal af: in Renkum staan we open voor nieuwe ideeën om met inwoners, winkeliers en pandeigenaren onze dorpscentra levendig te houden. Het is een – noodzakelijk – antwoord op het veranderende consumentengedrag en geeft een nieuwe impuls aan onze dorpen.’

GB roept met de motie het college van B&W op om te bekijken welke gebieden in aanmerking kunnen komen voor deze proef. Uitgangspunt moet zijn dat in goed onderling overleg tussen bewoners, winkeliers, gemeente en pandeigenaren wordt uitgegaan van het denken in kansen in plaats van in beperkingen.

Sciarone: ‘Die kansen zijn er zeker. Er zullen concepten ontstaan die we nu niet eens kunnen bedenken. Laat het gewoon gebeuren! Sta toe dat die meubelmaker in de etalage zijn ambacht uit kan oefenen en laat hem daar zijn producten aan de man brengen. Geef winkel-in-winkel concepten een kans. Stimuleer ook de vernieuwende kapper om een zaak te openen waar je desgewenst een mooi lokaal biertje kan drinken. Ondersteun dergelijke concepten met soepele snelle vergunningen en laat het – in overleg – zoveel als mogelijk los. Laat het vooral niet verzanden in ambtelijke starheid want dan missen we als gemeente de boot en worden we ingehaald.’

artikel De Gelderlander 25 oktober 2017

 

artikel Hoog en Laag 25 oktober 2017