Onderhandelende partijen organiseren rondetafelbijeenkomst sociaal domein

sociaal domeinD66, VVD, GemeenteBelangen en GroenLinks organiseren op woensdagavond 2 april van 20.00 tot 22.00 uur in de trouwzaal van het gemeentehuis een rondetafelbijeenkomst over het sociaal domein. Alle raadsfracties zijn hiervoor uitgenodigd.

Er gaat veel veranderen in het sociaal domein en de komende maanden moeten er veel besluiten worden genomen. De onderhandelende partijen willen met de fracties afstemmen wat de beste werkwijze is om deze veranderingen zorgvuldig aan te pakken.

Input

Tijdens de bijeenkomst gaat het voornamelijk over de manier waarop de raad de besluitvorming rond de veranderingen in het sociaal domein wil organiseren. Ook wordt er gesproken over de communicatie en de financiën. De uitkomsten van het rondetafelgesprek dienen als input voor de inrichting van een hoofdstuk over het sociaal domein in het coalitieakkoord waarin meer partijen dan alleen de coalitie zich kunnen herkennen.

Openbare bijeenkomst

De bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk. Omdat de bijeenkomst in de trouwzaal is, is deze niet via internet te volgen.

 

Einde persbericht