Coalitiebesprekingen in volle gang

coalitie logoDe coalitiebesprekingen tussen D66, VVD, GemeenteBelangen en GroenLinks zijn in volle gang. De onderhandelaars hebben aangegeven op een zoveel mogelijk open manier te willen communiceren over de voortgang van de coalitiebesprekingen. Daarom wordt er regelmatig een persbericht verspreid over de vorderingen van deze gesprekken.

Vier wethouders
Om de coalitie evenredig in het college te vertegenwoordigen is besloten dat alle partijen in de coalitie een wethouder leveren. Dat betekent dat er vier wethouders worden aangesteld. De portefeuilleverdeling wordt op een later moment besproken.

Coalitieakkoord op hoofdlijnen
Er is besloten om een coalitieakkoord op hoofdlijnen op te stellen. Dit akkoord bestaat uit twee onderdelen: de manier van besturen en een beleidsinhoudelijk deel. De manier van besturen beschrijft de (gewenste) bestuurscultuur en het omgaan met inwoners, bedrijven, instellingen, etc. Het beleidsinhoudelijke deel beschrijft de thema’s waar de coalitie de komende periode op wil inzetten. Het streven is om het coalitieakkoord op 23 april vast te stellen in de gemeenteraad.

Consultatie partijen
De onderhandelaars willen graag weten wat de overige politieke partijen van de beoogde opzet van het coalitieakkoord vinden. Daarom is er morgen, vrijdag 28 maart, om 15.00 uur een openbare bijeenkomst in de trouwzaal van het gemeentehuis. Tijdens deze bijeenkomst kunnen de niet mee onderhandelende partijen drie punten kenbaar maken die zij belangrijk vinden om meegenomen te worden in het op te stellen coalitieakkoord. Op woensdagavond 2 april om 20.00 uur is er in de raadzaal van het gemeentehuis een openbare bijeenkomst die geheel in het teken staat van de decentralisatie van de zorg. De onderhandelaars willen tijdens die bijeenkomst graag input over dit onderwerp van de andere partijen.

Einde persbericht