Kunstgras sportpark de Bilderberg: ‘’Breng de kinderen thuis’’

20140209_112201Betoog GemeenteBelangen tijdens de vergadering van de commissie Inwoners van maandag 16 juni 2014:

Voorzitter, breng de kinderen thuis!

Voor ons ligt een plan voor de realisatie van een kunstgrasveld voor de voetbal op sportpark de Bilderberg.

Nadat in juni 2011 door deze raad en ook GemeenteBelangen is ingestemd met de aanleg van een derde kunstgrasveld voor de hockeyers in onze gemeente is de eerste broodnodige stap gezet voor een kwaliteitsimpuls van Sportpark Bilderberg! We waren erg blij met de aanleg van dit derde hockeyveld en zo de mogelijkheid werd gecreëerd  dat meer inwoners kunnen sporten. Sporten staat niet alleen voor het letterlijk een sport beoefenen, maar ook voor elkaar ontmoeten. Als we naar de cijfers kijken, betekent dit voor Sportpark de Bilderberg dat 20% van de inwoners van, grotendeels Oosterbeek en Doorwerth, zich ieder weekend naar deze plaats bewegen.

Een neveneffect van deze beslissing is geweest dat er een grote groep kinderen werden gedwongen ergens anders dan, HUN sportpark De Bilderberg, hebben moeten trainen. Dit is door andere sportparken opgevangen. Een vereniging, weten we, gaat over verenigen en dat gaat een stuk moeilijker als je de leden van elkaar scheidt. Een ongewenste situatie die ons allemaal al jaren bezighoudt en een direct gevolg is geweest van onze keuzes. Hoog tijd om nu – drie jaar later – de kinderen terug te laten keren naar hun vereniging, naar hun thuisbasis, HUN sportpark De Bilderberg!

Dan tot het voorliggend plan voor een kunstgrasveld voor OVC’85:  Complimenten en respect naar de opstellers en betrokken van dit stuk. Zelden is ons een dermate compleet en volledig plan onder ogen gekomen, van 1 van onze partners,  die met zoveel aspecten rekening houdt en invulling geeft op alle denkbare onderdelen en meer….

Om maar even enkele punten te noemen:

 • Samenwerking zoeken met partners zoals de “buren”, maatschappelijke partijen, commerciële partijen;
 • Een sluitende financiële onderbouwing en zekerheden inbouwen;
 • Grote aandacht voor duurzaamheid;
 • Een zeer nauwe aansluiting met en uitvoering van de sportnota en gemeentelijke ambities op het gebied van sport en maatschappelijk verantwoordelijkheden;
 • Een groot draagvlak onder de leden van de vereniging die tot uiting komt in een substantiële eigen bijdrage en bijbehorende contributieverhoging;
 • En tot slot een gezamenlijke houtskoolschets, een visie voor een langdurige samenwerking voor de uitvoering en verbetering van de kwaliteit van sport op Sportpark De Bilderberg .

Chapeau, zo zien we het graag.

Wel is het belangrijk op te merken dat een dergelijk veelomvattend plan geen maatstaf moet worden en daarmee een mogelijke drempel voor toekomstige plannen met hetzelfde doel voor andere verenigingen of sportparken. GemeenteBelangen staat voor realisme, dus graag realistische eisen die je op tafel legt. Wat hier in het verleden is gebeurd, draaft wat ons betreft te ver door. Eisen zoals die nu neergelegd zijn, zoals een fusie, kan verenigingen afschrikken. Wat GemeenteBelangen betreft ga je als partners aan tafel om te komen tot een toekomstbestendig plan wat past binnen de gestelde kaders door deze raad!

De kernvraag was: Is er een capaciteitsprobleem en is deze op te lossen met het voorliggende voorstel  zodat ALLE leden van de verenigingen kunnen sporten op hun eigen sportpark en de tijdelijke situatie op sportpark Hartenstein kan worden opgeheven. En uiteraard of het plan past binnen de door deze raad gestelde kaders binnen de sportnota. En doet het dat? Ja!, ruimschoots, de bonussen zoals de samenwerking tussen de gebruikers, de langdurige visie en de ambities met sociale partijen in het plan verdienen ons respect. In drie jaar tijd zijn we van een plan om een capaciteitsprobleem op te lossen voor een vereniging met een 50-50 financiële regeling,  gekomen tot een plan die heel veel meer aspecten en ambities herbergt.

Voorzitter, GemeenteBelangen is zich zeer bewust dat dit plan tot uitvoer moet worden gebracht en een start zal vormen van veel meer verbeteringen die hard nodig zijn op sportpark de Bilderberg. Jaarlijks worden duizenden kilowatt uren aan stroom en kubieke meters aan gas verspild en daarmee milieu en rekeningen zwaar belast door het sterk verouderde kleedkamergebouw. De plannen van de betrokken partijen met betrekking tot het kleedkamergebouw staan al enkele jaren in de startblokken en zullen met de komst van het kunstgrasveld worden opgepakt en eindelijk tot uitvoer gebracht. Het is belangrijk dat de verspilling stopt en tegenwoordig normale zaken als energiezuinige lampen, bewegingsschakelaars, isolatie, doseermechanismes in de douches worden ingezet, dit is ons al jaren een doorn in het oog.

Voorzitter,

 • GB vindt het een taak van de gemeente om sporten voor haar inwoners mogelijk te maken.
 • Sport draagt volgens circa 4 van de 10 personen in hun buurt bij aan de sociale samenhang tussen mensen.
 • Nog eens 65% geeft aan dat de sportclub een belangrijke ontmoetingsplek is.

We zien hier nu een plan wat :

 • Financieel degelijk en haalbaar is
 • een kwaliteitsimpuls voor het sportpark De Bilderberg op meerdere terreinen
 • een uitstekend onderliggend plan gedragen door alle partijen.

Kortom, het is het begin van een nieuwe toekomst voor een prachtig sportpark in onze gemeente. Het mag dan ook geen verrassing zijn dat GemeenteBelangen dan ook graag het raadsvoorstel steunt.