Oosterbeek Beleeft: interview met fractievoorzitter Daniëlle Gerritsen

Niet zeuren maar aanpakken. Dat is Daniëlle Gerritsen ten voeten uit. Toen er een mooi stuk bos dreigde te worden omgekapt omdat een afgebrande gymzaal op die nieuwe plek moest worden herbouwd, trok ze ten strijde. Samen met een paar andere bezorgde moeders uit Doorwerth kreeg ze het voor elkaar dat de gymzaal toch op de oude plek werd herbouwd, en de bomen konden blijven staan. “Geen krokodillentranen. Daar kom je toch geen stap verder mee?” Haar sterke actie trok zelfs de aandacht van een documentairemaker die het hele proces op film vastlegde en er de nationale televisie mee haalde.

Een ander voorbeeld: toen ze voor één van haar zoontjes Lego en Playmobil wilde kopen voor de Sinterklaasperiode en overal nul op het rekest kreeg (het meeste was uitverkocht), besloot ze zelf een klein importbedrijfje en winkeltje op te zetten. “Inkoop is een kwestie van efficiency. Daar kun je meters mee maken.”  Haar voortvarende aanpak werkte en in no time had ze een goed lopend zaakje. “Je kunt wel gaan zeuren en klagen als dingen niet kunnen, maar je bent zelf de enige die daar dan wat aan kan doen”, verklaart ze haar aanpak.

Op dezelfde manier raakte ze betrokken bij het Dorpsplatform Doorwerth, waar ze zich vier jaar lang vol vuur voor inzette. Het trok de aandacht van Hermine van den Berg die haar polste voor de partij GemeenteBelangen. In de verkiezingen van 2010 kreeg Daniëlle als lijstduwer zelfs zoveel voorkeursstemmen dat ze het tot de derde plaats schopte. Bij de verkiezingen van 2014 ging het nog beter; Hermine werd wethouder en Daniëlle fractievoorzitter. Met haar actieve inzet was ze immers heel bekend geworden. En met het succesvolle Dorpscafé komt ze nu weer direct onder de mensen, waar haar kracht ligt.

Regiemodel

Oosterbeek Beleeft interviewDaniëlle: “De komende periode zal de WMO aan bod komen. De gemeenten moeten nu zelf de zorg regelen, en dat kost veel energie. Je hoort overal geklaag en gejammer, maar met zeuren kom je nergens. Niet zeuren maar aanpakken, dat is echt het enige dat werkt. Dat is wat wij ook voor ogen hebben. We hebben het ook goed voorbereid het afgelopen jaar. Samen met Gijs Beekhuizen van de PvdA heb ik hier een strategische visie opgezet die het regiemodel beschrijft. Je verzakelijkt in feite de manier waarop een gemeente met haar taak om kan gaan, waardoor er meer efficiency ontstaat.”

In de facilitaire  wereld, waar Daniëlle nu naast haar voorzitterschap als matchmaker bij het bedrijf Motive werkt, is het regiemodel al veel langer toegepast. Ook Arbo-organisaties en gemeenten als Amersfoort werken er al mee. “Je bent als organisatie zelf verantwoordelijk en regiseert de deelnemende partijen. In feite hetzelfde als ik met de gymzaal heb gedaan: één einddoel voor ogen, de partners in het project voeren deeltaken uit en jij regisseert dat. Waarom moeilijk doen als het ook eenvoudig kan? Gewoon aanpakken.”

 

 

Interview is gepubliceerd in het de herfst 2015 editie van magazine ‘Oosterbeek Beleeft’. Tekst: Frank Thooft / Foto: Berry de Reus (gemaakt bij de zomerbarbecue van ’team GB’).