Centrumvisie Oosterbeek: een lappendeken met gaten

De centrumvisie Oosterbeek is in de (digitale) raad van 27 mei vastgesteld. Dat ging niet zonder slag of stoot. De acht ingediende amendementen en moties gaven dat ook al aan.

GB stelde twee weken eerder in de commissie dat je met deze visie kan laten zien wat voor centrum je voor Oosterbeek wil. Daarbij inspelend op de veranderende behoeftes van inwoners en bezoekers met ruimte voor beleving en vernieuwende ondernemers en winkeliers.

Voor GB zijn juist die vernieuwende richtingen belangrijk om leefbare dorpen een toekomst te geven: winkel-in-winkel concepten, ateliers, beleving, kunstverkoop, startups, kleine evenementen. En dit alles vinden we onvoldoende terug in de visie.

GB raadslid Paul Janssen: “Er wordt geen écht toekomstperspectief gegeven. Het is een lappendeken met gaten: haalbare en betaalbare verbindende elementen ontbreken. Deze visie is een spagaat tussen gedetailleerde kaders en wensdenken. Het risico zit er dan in dat alleen lucratieve ontwikkellocaties aan bod komen en de verbindende elementen slechts op papier bestaan.”

Volgens GB kan deze visie dus beter.

“Als het college nog een tandje erbij zet en iets strakker de regie neemt.Om helder te maken wát je met het centrum wilt en hóe. Juist in deze tijd van gemeentelijke financiële krapte vraagt dat om een strategisch plan. Welke instrumenten en middelen kan je inzetten? Toon lef. Verleid actief. Denk vooruit en wacht niet af.”

Om de centrumvisie op dit punt beter te maken heeft GB samen met CDA voorgesteld een uitvoeringsprogramma toe te voegen. Om te borgen hóe de verbindende denkrichtingen – ook die van de betrokken inwoners en ondernemers- tot een samenhangend geheel komen. Zo’n programma geeft de strategische kaders en richtingen om de gaten in de lappendeken te dichten.

Dit voorstel kreeg van de andere partijen geen steun. Omdat het uitvoeringsprogramma voor GB een cruciale toevoeging was, heeft de fractie tegen de centrumvisie gestemd. Wel hebben we vervolgens steun gegeven aan een motie van VVD-GroenLinks. Daarmee wordt het college opgedragen de raad, vóór de start van elk afzonderlijk bouwinitiatief, te laten besluiten over de stedebouwkundige kaders. Op die manier houdt de raad invloed op de ontwikkeling van het centrum.

Janssen: “We steunen deze motie omdat het voor ons een kans is de centrumvisie toch iets beter te maken. Ons voorstel heeft het niet gehaald, met de steun van GB haalt deze op één na beste aanpassing het wel. Zo kunnen we op dit punt toch nog iets voor de inwoners betekenen.”

Ook op een ander punt heeft GB een aanpassing voorgesteld. Voor GB is het belangrijk dat het Raadhuisplein een evenemententerrein blijft. Met ruimte voor de weekmarkt, de Taptoe, kermis, voor de Airborne Wandeltocht. Én met behoud van gratis parkeren, net als in de rest van het dorp, dat is een sterke troef. Ook als er wellicht een supermarkt en/of ondergronds parkeren komt.

Om de gratis parkeervoorzieningen in alle dorpen te borgen heeft GB samen met VVD een motie ingediend waarin het college de opdracht krijgt een adequate Parkeernota op te stellen.

Janssen: “Deze motie kreeg verder alleen steun van het CDA en heeft het met 10 stemmen vóór en 13 tegen, niet gehaald. Dat is jammer, zeker omdat de PRD in het debat aangaf ook voor gratis parkeren te zijn. Die partij stemde echter op alle voorstellen tegen. GB blijft zich inzetten voor gratis parkeren. Ondernemers, winkeliers, bezoekers en inwoners kunnen op ons rekenen.”

Het volledige debat is terug te kijken op www.renkum.nl via fragment 1 en fragment 2.