Hoog en Laag: Wethouder Hermine van den Berg blikt terug

hermine vd Berg, foto Berry de ReusDoor: Feike Klomp (Hoog en Laag/BDU)

Foto: Berry de Reus

OOSTERBEEK Hermine van den Berg deed een jaar geleden haar intrede als wethouder. Gedreven nam ze haar verantwoordelijkheid voor een pittige portefeuille met onderwerpen als Wmo, gezondheidszorg, mantelzorg en vrijwilligersbeleid, welzijn, jeugdzorg, jeugd en jongeren. Een uitdaging kijkend naar de nieuwe taken van de gemeente. Toch voelt ‘Wmo-dier’ Hermine van den Berg zich als een vis in het water.

De gemeente Renkum is in beweging. En hoe. Ga er als kersverse wethouder maar aanstaan. De verhouding tussen inwoners en gemeente verandert in rap tempo. Inwoners ontplooien steeds meer eigen initiatieven en willen meer verantwoordelijkheid. Tel daar de afgesproken bezuinigingen en de nieuwe taken van de gemeente sinds 1 januari bij op, dan moet je als wethouder soms meerdere ballen tegelijk in de lucht houden.

,,Ons coalitieakkoord heet niet voor niets ‘Veranderend Renkum’. Ik werk samen met mijn collega’s uit het college toe naar meer samenwerking met de inwoners. We willen een gemeente zijn die niet beheerst en bepaalt, maar beïnvloedt en behartigt. Onze meer open houding begint te werken. Dat krijgen we geregeld terug van inwoners of vertegenwoordigers van organisaties. Uiteraard zijn we nog maar kort onderweg, dus er is nog veel te doen op dit vlak. Zowel binnen als buiten het gemeentehuis. Soms moet je nu eenmaal ‘nee’ verkopen, maar als je dan vervolgens uitlegt waarom of een alternatief aanbiedt, draagt dat bij aan elkaars begrip. Dat vind ik een mooi proces.” Hermine beseft verder dat zakelijkheid stap voor stap zijn intrede doet, ook binnen de gemeentemuren. ,,Dat hoort bij deze tijd. Een ontwikkeling die bij veranderingsprocessen hoort.”

Hermine van den Berg pakte haar rol als wethouder niet zonder politieke ervaring op. Ze kent het klappen van de zweep op bestuurlijk vlak. Ze is ook een betrokken wethouder met een Wmo-achtergrond. ,,Ik was jarenlang voorzitter van de raad voor Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad. Vervolgens heb ik meegebouwd aan de totstandkoming van de Wmo-Adviesraad hier in Renkum.” Na 2009 was het tijd voor de politiek (GemeenteBelangen).

Sinds begin van dit jaar is Renkum verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet, de nieuwe taken binnen de Wmo en de Participatiewet. Een hele kluif voor ‘nieuwkomer’ in het college Hermine van den Berg. Terugblikkend ziet ze zowel tegen- als meevallers. ,,Er gebeuren gewoon dingen buiten je eigen invloedsfeer om, bijvoorbeeld wanneer het gaat om wet- en regelgeving. Wat ik erg positief vind, is hoe medewerkers van het Sociaal Loket het voor elkaar hebben gekregen om zich in korte tijd veel kennis toe te eigenen. Tegelijkertijd is het ook zo dat er nog hindernissen genomen moeten worden.”

Hermine tot slot: ,,Ik heb ondanks de enorme veranderingen geen signalen gekregen van grote drama’s of van mensen die tussen wal en schip zijn gevallen. Dat is en blijft overigens elke dag ons uitgangspunt: de inwoner staat voorop.”

 

Bron: http://www.hoogenlaag.nl/lokaal/lokaal/wethouder_hermine_van_den_berg_blikt_terug_3638573.html#.VUu3XiHtmko