Hoog en Laag: ‘Terugblik 2013: MFC3b4, een lange adem-project’

Bron: http://www.hoogenlaag.nl/_incs/terugblik_2013_mfc3b4_een_lange_ademproject_2779228.html

 

RENKUM – Al jaren liggen er plannen om op de plek waar nu De Rijnkom staat een nieuw multifunctioneel centrum, MFC3b4, neer te zetten. Toch lukt het de gemeente Renkum maar niet om concreet spijkers met koppen te slaan. De gemeenteraad geeft ook in 2013 weer geen groen licht. Wie weet lukt dat wel eind januari 2014.

door Feike Klomp

Voor de ‘buitenwacht’ is het besluitvormingsproces lastig te volgen. Zo is bij raadsbesluit van september 2009 besloten om over de financiële en juridische consequenties alleen achter gesloten deuren te praten. Na verloop van tijd wordt er, na intensief overleg tussen gemeente en (sport)verenigingen, een Platform opgericht. De bedoeling is dat dit Platform een rol kan gaan spelen in de exploitatie van het MFC3b4. In het MFC3b4 zijn, als de plannen doorgaan, verschillende functies opgenomen waaronder een sporthal, zwembad, tennis- en korfbalvoorziening, multifunctionele cultuurruimten en bibliotheek. Tevens is er ruimte voor commercieel gerelateerde functies zoals fitness. De aanbieders van kinderopvang hebben aangegeven niet mee te gaan in het nieuwe centrum. Alle fracties hebben er uiteraard een eigen mening over. GemeenteBelangen en Fractie John Bartels kijken daar op geheel eigen wijze naar. Een overzicht in vogelvlucht.

GB-Fractievoorzitter Hermine van den Berg: ,,Wijn zijn al 10 jaar een warme voorstander, voorvechter, van goede sportvoorzieningen in onze gemeente. De kwaliteit van het zwembad en de Rijnkom en Renkum hebben daarbij altijd specifieke aandacht gehad.” Er is wel een maar stelt ze verder: ,,Door de keuzes die gemaakt zijn in het verleden, niet door GB, is de gemeenteraad in een situatie gekomen dat er of gebroken moet worden met eerder gestelde kaders en uitgesproken wensen en verwachtingen, of dat men moet gaan kiezen voor een in deze tijd onverantwoorde investering. De tot op heden gepresenteerde en gecommuniceerde manieren om het plan MFC3B4 wel door te laten gaan binnen de kaders getuigen van weinig realiteitszin. De investering blijft onverantwoord hoog en met exploitatieplannen door voornamelijk vrijwilligers wordt voorbijgegaan aan de mededingingswet van 2012, de bevolkingsopbouw van de gemeente, de hoeveelheid taken die mensen zelf moeten gaan uitvoeren of die ook door vrijwilligers moeten worden uitgevoerd in het kader van de decentralisaties in het sociale domein, en de machtspositie ontstaan in het verleden van Optisport.”

Over de bibliotheekfunctie zegt GB: ,,Onze fractie is van mening dat, om de leefbaarheid van het centrum van Renkum te verbeteren en de winkelstraat te versterken, de bibliotheek, eventueel in combinatie met welzijnsactiviteiten en gezondheidszorg of gemaksdiensten, in het centrum van het dorp moeten blijven. Een combinatie met scholen lijkt aardig als het zo uitkomt, maar kan nooit een doel op zich zijn. In Oosterbeek staat er slechts één school in de buurt van de bibliotheek en dat lijkt daar geen problemen op te leveren.” Wat wil GB dan wel? ,,Een multifunctionele sporthal met een zwembad met 25 meter op het Wilhelmina Sportpark óf een kleinere sporthal op het Wilhelmina Sportpark en een kleinere sporthal met zwembad met 25 meter bad naast het Dorenweerd College in Doorwerth.

,,Door sport te situeren op het Wilhelmina Sportpark ontstaat er synergievoordeel en aanbestedingsvoordeel voor kunstgras tussen korfbal en voetbal”, benadrukt ze verder. ,,De tennishal, pas nog opgeknapt, kan er blijven staan en gecombineerd worden met renovatie en/of nieuwbouw voor kunst en cultuur in 3b4.” Daarnaast pleit GB bijvoorbeeld voor een doorrekening om Bakkershaag en de tennishal mee te laten verhuizen naar Wilhelmina Sportpark.

Het Renkumse raadslid John Bartels is juist een fervent voorvechter van de huidige plannen. ,,Door de jaren heen zijn voor MFC3b4 in totaal 20 rapporten opgemaakt. Dit alles heeft al veel geld gekost, tonnen. En dan heb ik het nog niet eens over de half miljoen euro die betaald is aan onder andere bouwbedrijf Giesberts in verband met het afzien van rechten en de enorme uitvoeringskosten voor de gehonoreerde wens van de PvdA en GemeenteBelangen om te onderzoeken of het sportgedeelte van 3b4 niet naar het Wilhelmina Sportpark verplaatst kan worden”, begint hij zijn betoog. ,,Ik zeg, het niet door laten gaan van MFC3b4 betekent een enorme kapitaalvernietiging.” Bartels vindt het nieuwbouwconcept eigentijds, betaalbaar, duurzaam en toekomstgericht.

,,Spijtig is alleen dat de gemeente enkele commerciële deelnemers niet wil benaderen bij mogelijke huisvesting binnen het gebouwencomplex. Daarbij denk ik vooral aan de onderwijsinstelling Eigenwijs (Dorpsstraat) en het Fysio Team Renkum (Industrieterrein Renkum). Als het aan Bartels ligt komt het geplande MFC3b4 er dus. ,,Ik was op grond van financieel inzicht afgelopen voorjaar al voor 100% overtuigd. De wil bij de coalitie ontbreekt gewoon. Ik zal een gat in de lucht springen als er binnenkort toch een raadsvoorstel ligt. Wat mij betreft volgt dan eindelijk het startsein om te komen tot een nieuwe accommodatie.” Bartels wordt misschien op zijn wenken bediend. Op 11 december meldt het college dat het instemt met het voorstel MFC3b4. Daarmee zegt het ‘ja’ tegen de ontwikkeling in het plangebied 3b4 in Renkum. Eind januari heeft de raad de kans om definitief groen licht te geven.