GB stelt vragen over Schuldhulpverlening

schuldhulpverlening18 december 2013

Ook in 2013 is er op verschillende momenten in de raad en in commissies gesproken over schuldhulpverlening. Er is sprake van een wettelijk kader waarin nadrukkelijk termijnen staan aangegeven en er is de werkelijkheid van de uitvoeringspraktijk in onze gemeente. De fractie van GB is er van overtuigd dat er hard gewerkt is en dat er zaken, vanwege allerlei op zich plausibele redenen, niet vlekkeloos zijn verlopen. Vanuit de uitvoeringspraktijk en de werkvloer kan je dat ook goed handelen. Als je echter aan de andere kant van het loket zit en je hebt de moed eindelijk gevonden omdat het water je aan de lippen staat, of misschien al boven je kruin, om je te melden met je probleem, dan kun je mogelijk wel begrip opbrengen, maar kan je er geen rekening mee houden. Onze fractie kent ondertussen meerdere gevallen waarin, doordat de wettelijke termijnen zijn overschreden of dossiers veel te lang blijven liggen tussen termijnen, mensen hun huis uitgezet dreigen te worden of afgesloten door hun energieleverancier. In deze Kersttijd kunnen we allemaal heel nobel voedselpakketten gaan schenken aan mensen die het zwaar hebben, maar als die dat vervolgens onder de Rijnbrug moeten nuttigen of een blik soep koud en in een koud en donker huis moeten gaan opeten dan schiet je je doel voorbij.

1-      Het college heeft keer op keer aangegeven dat in Renkum er geen mensen buiten de boot zullen vallen en ook niet in dit soort problemen komen als ze zich eenmaal gemeld hebben. Nu dit wel zo lijkt te zijn willen we graag van het college weten wat zij hier aan gaan doen.

2-      Wat kan het college op dit moment nog doen om te voorkomen dat mensen vlak voor de Kerst worden afgesloten of hun huis uit worden gezet omdat de gemeente te traag is geweest met besluitvorming?

Een speciale schrijnende groep die wij onder de aandacht willen brengen is de groep zelfstandige ondernemers zonder personeel, maar vaak wel met een gezin, die zich bij het loket melden. Wij hebben begrepen dat vanwege de complexiteit van ook hun schuldenopbouw er extra eisen worden gesteld aan de aan te leveren informatie. Informatie die dan bij bijvoorbeeld de Belastingdienst vandaan moet komen die dat niet kan of wil geven en waardoor deze mensen, gezinnen, letterlijk door de Paarse Krokodil in nog grotere problemen komen met alle gevolgen van dien.

3-      De fractie van GB verwacht dat juist deze groep in het komend jaar zich nog veelvuldiger zal melden en verzoekt het college om de interne regels en afspraken hierover nog eens goed te bekijken en zo nodig aan te passen.

4-      Tenslotte willen wij van u de bevestiging dat u onverwijld de raad zult informeren als er een capaciteitsprobleem ontstaat om mensen binnen de termijnen te helpen en daarbij te laten weten hoe u dit gaat oplossen en hoeveel extra budget daarvoor nodig is.

Mensen in nood kunnen niet wachten op de gemeentelijke financiële beleidscyclus noch op verkiezingen, nieuwe raden en nieuwe colleges.