GB mist de inwoners in centrumvisie Oosterbeek: “gemiste kans”

Commissielid Paul Janssen

Hoe kunnen de positie en aantrekkingskracht van het Oosterbeekse centrum worden versterkt en welke toekomstmogelijkheden bestaan er voor detailhandel, horeca en dienstverlening?

Dat is de kernvraag die de gemeente Renkum heeft gesteld aan extern adviesbureau BRO. In samenwerking met de ondernemers, pandeigenaren en andere betrokkenen is afgelopen maanden een concept toekomstvisie en actieplan opgesteld. In de raadscommissie van 12 september is de visie gepresenteerd en vervolgens besproken.

Commissielid Paul Janssen: “GB mist in het hele onderzoek en de nu gepresenteerde integrale visie een heel belangrijke speler: de consument zelf, onze inwoners. Een gemiste kans om geen marktonderzoek te doen, geen aandacht te hebben voor consumentengedrag, koopstromen en de mening van onze inwoners. In combinatie met de lage respons van ondernemers op de onderliggende enquête kan je je afvragen wat het draagvlak en de waarde van dit concept is.”

Een van de richtingen die in de visie worden genoemd is het verplaatsen van een bestaande supermarkt (Coop of Aldi) naar het Raadhuisplein of het gebied van zorgcentrum Overdal.

schematisch centrum Oosterbeek uit de Conceptvisie

Janssen: ” dit is een oud plan dat zo’n 15 jaar geleden al niet haalbaar bleek. GB mist realisme in deze concept visie: het puur verplaatsen van heel veel stenen naar het Raadhuisplein past in onze ogen niet bij Oosterbeek.  We missen vooral de Renkumse Maat in dit plan, kijk nu specifiek naar dit dorp en de behoeften van haar inwoners en bezoekers en stem dáár je visie op af.  Een centrumvisie mag geen doel op zich zijn maar is een middel om onze dorpen leefbaar te houden. GB is dus zeer, zeer kritisch op de hier gepresenteerde visie”.

GB wil parallel aan de ontwikkeling van de centrumvisie ook ruimte voor initiatieven waar ondernemers op korte termijn mee aan de slag kunnen. Niet wachten tot de visie en bijbehorend – nog op te stellen- uitvoeringsplan helemaal is uitgekauwd. Eén van de ideeën die GB komende weken uitwerkt is een voorstel aan het college voor het instellen van experimentele zones waar je ondernemers maximaal de ruimte geeft en de beperkende regelgeving en vergunningen juist tot een minimum beperkt.

 

Zie ook het artikel in Hoog en Laag: http://hoogenlaag.nl/lokaal/verandering-winkelaanbod-nodig-270644