GB is het oneens met advies gemeentelijke herindeling

Het onderzoeksrapport Bestuurlijke Toekomst Renkum is in de raadscommissie van 14 november besproken. Belangrijk advies uit dat rapport is om Herindeling als enige toekomstscenario nader te onderzoeken. GemeenteBelangen vindt het onverstandig en onwenselijk om dit advies op te volgen. GB stemt daarom niet in met het voorgestelde raadsvoorstel en werkt aan een alternatief voorstel.

Fractievoorzitter Annemiek Nijeboer: “Zowat geen enkele politieke partij was bij de verkiezingen vorig jaar voor een gemeentelijke herindeling. Nu komt in het rapport die optie als beste uit de bus; daar moeten we op kauwen. Dat vraagt tijd. GB wil dat Renkum een zelfstandige gemeente blijft. Daar zijn we altijd heel duidelijk over.”

GB ziet het onderzoeksrapport als startpunt voor een verdiepend traject. Waarbij de uitkomsten en conclusies nader worden onderzocht met inwoners en andere belanghebbenden.

Nijeboer: “GB wil geen opties en kansen uitsluiten. Zodat ook aanstaande ontwikkelingen vanuit Den Haag kunnen worden meegewogen. Denk bijvoorbeeld aan het te verwachten verdwijnen van de opschalingskorting.”

Alle vier onderzochte scenario’s voldoen aan de uitgangspunten om de gemeentelijke organisatie te versterken en het huidige diensten- en voorzieningenniveau minimaal te behouden. Voor GB  -en volgens het onderzoeksrapport óók voor de inwoners- is behoud van de Renkumse identiteit heel belangrijk. Uitgerekend Herindelen scoort daar als enige negatief op. Alleen daarom al wil GB niet blindstaren op één optie maar meerdere kansen nader onderzoeken. Strategische samenwerking is zo’n kans die met zowel Arnhem, Rheden als Wageningen mogelijk is; in de conclusie is dit scenario geheel weggestreept.

“Voor GB is het belangrijk dat meerdere scenario’s als reële kans worden opgepakt in plaats van uitgesloten én dat het voorliggend rapport actief aan inwoners wordt teruggeven als logische, noodzakelijke stap in serieuze participatie”, zegt Nijeboer.

Daarom bereidt GB nu, samen met een aantal andere fracties, een amendement voor om deze twee punten als beslispunt op te nemen, ter vervanging van de door het college voorgestelde vervolgstappen die gericht zijn op herindeling met Wageningen. GB is het wél eens met de voorgestelde continue ontwikkeling van de eigen gemeentelijke organisatie. In de raadsvergadering van 29 november wordt over het amendement en het raadsvoorstel een besluit genomen.

Het onderzoeksrapport Bestuurlijke Toekomst Renkum is het resultaat van het in januari genomen besluit om een aantal scenario’s voor bestuurlijke toekomst te onderzoeken.