Open brief GB aan fracties: “Samenwerken tot verkiezingen zónder coalitie-oppositie verhouding”

Beste fracties van CDA, D66, GroenLinks, PRD, Pvda en VVD,

GB is van mening dat een breed gedragen afspraak in de raad nog steeds mogelijk is om bestuurlijk goed door te kunnen.

Feit is dat met het vertrek van D66 een minderheidscoalitie is ontstaan en er geen sprake meer is van een coalitieakkoord. Voor GB is een meerderheidscoalitie niet noodzakelijk om onze gemeente te kunnen blijven besturen tot 2022.

De fractie van GB is niet op de uitnodiging van de overgebleven coalitiepartijen ingegaan, om de plek van D66 in te nemen en zo met GroenLinks, VVD en PvdA een
meerderheid te vormen. Hoe wil GB dán de periode tot 2022 invullen? GB ziet het besturen vanuit een minderheid tot aan de verkiezing wel mogelijk. Het wordt een andere manier van politiek voeren. Dit betekent namelijk dat een voorstel van het college niet per definitie een meerderheid heeft. Dit vergt een andere manier van werken van zowel de wethouders als de politieke partijen.

Mocht er nog een partij uit de huidige minderheidscoalitie stappen, is GB bereid om verantwoordelijkheid te nemen en bestuurlijk de handschoen op te pakken. In het democratisch proces is een meerderheid van de raad begin november akkoord gegaan met de huidige sluitende begroting. Een begroting die GB niet steunde omdat we geen overeenstemming konden bereiken op drie hoofdonderwerpen: de mate waarin de OZB is verhoogd, het vervangen van de wethouder en de aanpak van de organisatie.

De begroting die er nu ligt is het vigerend beleid tot 2022. De komende periode gaat het over invulling geven en besturen binnen de gestelde kaders van die begroting. Naar mening van GB moeten we deze invulling zoeken in het samenwerken tussen alle partijen en niet vanuit een coalitie-oppositie verhouding. GB voelt het als haar verantwoordelijkheid richting inwoners ons hard te maken voor een gezamenlijke inspanning. Zodat we zelfstandig de noodzakelijke besluiten kunnen nemen voor leefbare dorpen en er zijn voor inwoners.

Uit een belronde (op 17 november) langs alle fracties heeft GB inmiddels dit standpunt persoonlijk kenbaar gemaakt en toegelicht. Op 25 november spreekt de gemeenteraad in ieder geval ook met elkaar over het idee om gezamenlijk de komende periode deze gemeente te besturen.

Fractie GemeenteBelangen,
Daniëlle van Bentem, Paul Janssen, Oswald Velthuizen, Jan Streefkerk, Harm Giezen, Vivienne van der Veen