GB Dorpscafé: communicatie en écht contact is van belang

Vrijdagavond stond het vierde GB Dorpscafé in het teken van vluchtelingen. Nadat de ‘dorpspraat’ eerder in Renkum, Oosterbeek en Wolfheze werd georganiseerd, was het ditmaal het clubhuis van tennisvereniging TV Duno in Doorwerth waar de stamgasten, raadsleden en inwoners met elkaar van gedachten wisselden over dit actuele en lastige thema. Ook was de wijkagent uit het dorp Renkum aanwezig.

De Renkumse coördinator van Vluchtelingenwerk, Adinda van Helden, startte de avond met een heldere uitleg over de procedures waar vluchtelingen mee te maken hebben en over de vier soorten opvang die wij in Nederland kennen. Zij heeft ruim 20 jaar ervaring met het begeleiden en ondersteunen van statushouders in onze gemeente. ‘We hebben nu te maken met een piek van instroom. Deze is echter nog niet zo hoog als in 2001 tijdens de Balkanoorlog. Maar laten we ons realiseren dat we in onze gemeente de afgelopen 25 jaar al zo’n 30 statushouders per jaar opnemen, een relatief klein aantal. We kunnen het dus aan. Belangrijk is wel om alle zorgen van inwoners serieus te nemen. De zorgen moeten we benoemen, maar ook de kansen.’

Communicatie is cruciaal

posterWant zorgen waren er ook vrijdagavond. Bijvoorbeeld of de gemeente wel in staat is goed met de instroom om te gaan. In de discussie daarover blijkt informeren en communiceren een belangrijke succesfactor te zijn. Stamgast Fedor Cuppen is de directeur van twee basisscholen met veel ervaring in het (tijdelijk) opvangen van kinderen vanuit  een Blijf van mijn Lijf huis. ‘Wij zijn met onze Bernulphusschool erg transparant in wat we doen en hoe wij dat doen. Heldere – en dus ook eerlijke – communicatie is cruciaal. Het helpt voorkomen dat er een verkeerd beeld ontstaat. Ik constateer dat er teveel meningen zijn die zijn gebaseerd op aannames. Het moet om de verhalen gaan. Op onze school willen wij dat kinderen een gevoel moeten hebben onderdeel te zijn van een groter geheel. Anders kwijnen ze weg.’ 

Ontmoetingen in gang zetten

Van het online platform WeHelpen was Mark Clarijs aanwezig. Hij brengt met zijn diensten hulpvragen en aanbod van hulp op vele terreinen bij elkaar. Krachten worden hierbij gebundeld. ‘Het is een hele uitdaging. We praten nu over mensen die in de ongelukkigste fase van hun leven zitten en ook hulp nodig hebben. Waar het nu om gaat is dat er een beweging op gang komt vanuit de Renkumse dorpen zodat er hulp wordt gevraagd en hulp wordt gegeven. Niet alleen online, uiteindelijk moeten mensen aan elkaar worden gekoppeld. Als mensen elkaar persoonlijk ontmoeten, zetten we pas echt stappen. Het mooie is dat ik die bereidheid ook daadwerkelijk zie.’

Ook werd gesproken over het belang dat vluchtelingen – waaronder ook hoog opgeleide – daadwerkelijk in Nederland kunnen werken. Dat mag niet altijd en als het wel mag speelt het taalprobleem en diplomawaardering een belangrijke rol, danwel het ontbreken van kansen. ‘Een baan wordt niet iedereen gegund.’

Geef nieuwe dorpsbewoners een gezicht

Ter voorbereiding op deze avond heeft GemeenteBelangen inwoners op straat gesproken over vluchtelingen. Een aantal meningen van die ‘Dorpspraat op straat’ kwamen nu ook aan bod via gespreksleider Paul Janssen, onze bestuursvoorzitter.  Zo gaf Léon uit Oosterbeek aan: ‘vertel eerlijk wat  de situatie is, waarbij je moet oppassen continu over aantallen te praten. Het is beter mensen een gezicht te geven. Dan kan je ze ook koppelen aan dorpsgenoten.’  

En Nienke uit Renkum was heel duidelijk: ‘wees open over wat er aan de hand is, dat we het er mee moeten doen. Ga actief op zoek om verbindingen met mensen te zoeken en te leggen. Maak daarbij vooral gebruik van bestaande structuren, denk aan straat- of buurtverenigingen, bewonersplatforms. Zo werk je met elkaar aan een goed sentiment.’

De avond werd afgesloten met een unanieme stelling van de stamgasten: ‘Ja, wij zijn van mening dat Renkum de opvang echt aankan, ook als er meer vluchtelingen komen.’

Dagblad De Gelderlander en weekblad Hoog en Laag waren aanwezig en publiceerden elk een verslag van het Dorpscafé. Deze zijn te lezen via deze link: De lokale kranten over GB Dorpscafé: ‘We kunnen het allemaal aan’ en ‘Dorpspraat over asielzoekers in goede sfeer’

Achtergrond GB Dorpscafé

GemeenteBelangen vindt het belangrijk om te weten hoe de inwoners van onze zes dorpen over verschillende thema’s denken. Daarom werken wij doorlopend aan onze zichtbaarheid in de gemeente. Wij staan dus ook buiten verkiezingstijd midden in de Renkumse samenleving onder andere met het GB Dorpscafé. Het volgende Dorpscafé heeft het thema Veiligheid.