De twitterende wijkagent

twitterende wijkagentDe fractieleden van GemeenteBelangen zijn gewone mensen die zich inzetten voor hun leefomgeving. Dat staat in ons verkiezingsprogramma omdat het gewoon zo is. Daarin staat ook dat je veilig voelen belangrijk is, ook op straat. Zo zijn wij voorstander van veel aandacht voor onder andere inbraakpreventie.

Sinds de komst van social media verplaatst het sociale leven van de inwoner zich steeds meer naar de online wereld. Voor een dienstverlenende organisatie als de politie is het dan ook belangrijk om mee te gaan met de ontwikkelingen in de samenleving en om zich aan te sluiten bij de online actieve burger, zonder daarbij de fysieke aanwezigheid  – ‘offline’ – te vergeten.

Goed op weg
Voor de gemeente Renkum valt op het gebied van social media nog wel wat winst te behalen, maar de politie is inmiddels goed op weg. In Wolfheze wil men experimenteren met een app waarmee mensen elkaar snel op de hoogte kunnen houden. Een soort lokaal burgernet. Prima, zeggen wij van GemeenteBelangen.

Twitter
De experimentele fase is voor wat betreft Twitter al verleden tijd. Carlo Hoedt – gebiedsagent in Oosterbeek Hoog met 1146 twittervolgers – is een mooi voorbeeld hoe van het wel kan. Maar ook de agenten Erik Boer (Renkum-Zuid, gebied tussen Van Ingenweg en Nieuwe Keijenbergseweg) en Lucy Mons (Wolfheze) zijn geweldig bezig.

Een twittervoorbeeldje?  ‘Lees in de dagrapportage dat een bewoner van #oosterbeek tijdens #hond uitlaten een #verdachte situatie doorbelde. Inbraak voorkomen. Dank!’

Ziet u wel, die opmerkingen van GemeenteBelangen over het afschaffen van de hondenbelasting hebben andere redenen dan louter financiële, maar dit terzijde.

De wijkagent 2.0
De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar het gebruik van social media binnen de politieorganisatie. Deze richtten zich voornamelijk op de bijdrage die het kan leveren aan het politiewerk, de effecten op het veiligheidsgevoel van de inwoner en de vraag of het gebruik van social media bijdraagt aan positieve beeldvorming over de politieorganisatie.

De conclusie? De wijkagent 2.0 is een belangrijke schakel tussen de politie en inwoners als het gaat om het geven en verkrijgen van informatie. Deze vorm van communicatie wordt bovendien ervaren als zeer positief. In het onderzoek wordt zelfs gesproken over onmisbaar, omdat het dé manier is om de inwoner snel te bereiken.

Jeugd
Als we kijken naar meer resultaten van het onderzoek, lijken twitterende agenten wel degelijk hun sporen na te laten met een belangrijk extra voordeel: ze bereiken ook de jeugd, naast het feit dat  de zichtbaarheid wordt vergroot en de aanspreekbaarheid en bereikbaarheid wordt verbeterd. De inwoner kan hierdoor snel, laagdrempelig en gemakkelijk met hen in contact komen, 24/7. Burgers vinden het ook prettig om via Twitter contact te zoeken met de politie. Wanneer inwoners 0900-8844 moeten bellen, dan zijn ze zo een half uur verder. Met een persoonlijk bericht via Twitter hebben ze direct contact met de desbetreffende wijkagent.

Redenen genoeg om tegen @C_Hoedt, @WA_E_Boer en @WA_L_Mons te zeggen: ga zo door! En een tipje aan de Renkumse inwoners: volg hen.

 

Frank Huizinga

Nummer 3 kandidatenlijst GB Renkum

 

(Bron: Onderzoek van Nicole Nederhoed, Scriptie Master Strafrecht & Criminologie, Rijksuniversiteit Groningen)