Commissie bedrijvigheid en voorlichting voorjaarsnota

Voorlichting voorjaarsnota 11.06.2014De avond begon met een voorlichting op de voorjaarsnota. Henk Tiemens was daarbij.

Woensdagavond 11 juni  vond ook de vergadering van de commissie bedrijvigheid plaats. Belangrijkste punten op de agenda waren:

– De notitie bedrijvencontactfunctionaris: Henk Tiemens gaf namens ons aan dat de bedrijvencontactfunctionaris meer naar buiten zou moeten treden en eerder zich eerder zou kunnen laten zien aan de (startende) ondernemers. Een pro actieve houding dus.

– Dorpsplatforms: GB vindt dat dit onderwerp behandeld kan worden zodra portefeuillehouder gesCommissie bedrijvigheid 11.06.2014proken heeft met de dorpsplatforms. Dat lijkt ons de meest chique weg.

– Dan het Afvalbeheersplan: De vraag die Frank Huizinga namens ons stelde was of de openingstijden van Veentjesbrug beter zouden kunnen aansluiten bij behoefte van inwoners. Dus bijvoorbeeld niet zaterdag tot 12 uur maar juist in de middag zodat het tuintafval van die ochtend weggebracht kan worden.
Wethouder Ruwhof heeft volkomen begrip voor die vraag en gaat kijken wat hierin mogelijk is.