Hoog en Laag: ”Renkumse Jongerenraad krijgt vorm”

Projectgroep Jongerenraad RenkumRENKUM – De Renkumse Jongerenraad in oprichting krijgt steeds meer vorm. Een projectgroep bestaande uit Matthijs Kleij, Peter van der Pas en Daniëlle Gerritsen gaat de Jongerenraad verder ‘smoel’ geven en promoten. Inmiddels hebben zich al 18 geïnteresseerde jongeren gemeld.


door Feike Klomp

De projectgroep heeft van het grootste deel van de Renkumse fracties groen licht gekregen om de kar verder te gaan trekken. De focus ligt nu vooral op de juridische inrichting van de jongerenraad. ,,We werken tijdens dat proces samen met ambtenaren van de gemeente, de griffie, Solidez en In Spe”, legt de grote animator van de Jongerenraad Matthijs Kleij uit. In Spe is de organisatie voor jongeren, dialoog en politiek Gelderland.


Horen wat jongeren drijft 
Raadslid Peter van der Pas (CDA) heeft bewust gekozen om zitting te nemen in de projectgroep. ,,Ik juich het initiatief toe. Ik ben al langer betrokken bij de al bestaande jeugdgemeenteraad en vind het van belang dat jongeren een stem krijgen. Dat wij als raadsleden horen wat hun drijft. Daar sta ik achter.”

Daniëlle Gerritsen (GemeenteBelangen) over de Renkumse jongerenvariant: ,,Het is top dat er al 18 jongeren zijn die zich hebben gemeld. Eén van onze uitdagingen is, dat er een breed draagvlak is uit de zes kernen. Dat gaat de goeie kant op. Mooi zou wel zijn als er zich uit Wolfheze nog kandidaten melden. Daarnaast pleit ik er al langer voor dat er een bruggetje geslagen wordt tussen lokale politiek en de jeugd. Daar is de Jongerenraad natuurlijk het perfecte middel voor.” Het is nu tijd om de ‘jeugdige raad’ te gaan fine-tunen. ,,We hopen dat de Jongerenraad vanaf 1 januari 2015 kan gaan starten”, vertelt Matthijs.. 

Wat zal de uiteindelijke functie zijn? Peter: ,,De Jongerenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over diverse onderwerpen aan de raad en het college. Van belang hierbij is wel dat de jongeren een stem geven die echt telt.”
De in te stellen Jongerenraad zou moeten bestaan uit minimaal 7 en maximaal 15 jongeren in de leeftijd van 14 tot 25 jaar. De initiatiefnemers hebben zich laten inspireren door de Edese variant, de jaarlijkse Jeugdgemeenteraad (via Dorenweerd College) en de pizzagesprekken via het jongerenwerk.

De informatieavond voor geïnteresseerde jongeren vindt plaats op maandagavond 30 juni. Locatie: gemeentehuis. Aanvang 20.00 uur. Info en opgave via www.facebook.com/jongerenraadrenkum. Meer info via matthijs@gbrenkum.nl

Op de foto: Peter van der Pas (l), Daniëlle Gerritsen en Matthijs Kleij nemen de laatste stand van zaken door.

Foto: Feike Klomp

Bron: http://www.hoogenlaag.nl/lokaal/renkumse_jongerenraad_krijgt_vorm_3070830.html