Column: ”Zijn wij zelf toegankelijk genoeg?”

viltjes
Het GB dorpscafé is een van de manier waarop GB Renkum toegankelijk probeert te zijn.

Afgelopen week was het de Week van de Toegankelijkheid. In deze week ging het om fysieke toegankelijkheid van verenigingen en maatschappelijke instellingen, maar ook – zoals onze voorzitter Paul reeds heeft aangehaald in zijn column – om de mentale toegankelijkheid van bijvoorbeeld een vereniging.

De vraag die bij mij opkwam was: hoe toegankelijk is de gemeentelijke politiek én hoe toegankelijk is GemeenteBelangen?


Is GemeenteBelangen toegankelijk genoeg?

Laten we – in het kader van zelfreflectie – maar eerst even naar onszelf kijken. Hoe toegankelijk is de partij GemeenteBelangen? Op het eerste gezicht zou ik zeggen dat wij zeer toegankelijk zijn. We staan open voor verschillende meningen (juist ook binnen de fractie), we bestaan uit mensen die verschillende landelijke politieke voorkeuren hebben, we gaan naar de mensen toe (onder andere door het organiseren van dorpscafés, maar vooral ook door op veel plekken te komen), onze contributie is relatief laag en als je geïnteresseerd bent in de politiek, dan ben je welkom tijdens onze fractievergaderingen om vrijblijvend kennis te maken of gewoon iets te vertellen over een onderwerp dat speelt in jouw omgeving. Open hè?
Maar ondanks de hiervoor opgesomde zaken kunnen we ongetwijfeld het een en ander verbeteren. Politiek is toch altijd een arena waar een beperkt aantal mensen met elkaar in de weer zijn. We moeten blijven nadenken over hoe we meer inwoners van onze gemeente betrekken bij onze besluiten en afwegingen. Nog meer de dorpen in? Vaker ‘specialisten’ uit onze dorpen uitnodigen bij bepaalde onderwerpen? Meer feedback vragen van onze inwoners? We kunnen, naar mijn mening, nog veel doen om de politiek dichter bij de mensen te laten komen (om nog maar eens een cliché te gebruiken).

 

Hoe maak je de politiek toegankelijk?

Dan de gemeentelijke politiek in zijn algemeenheid. Op de publieke tribune in het gemeentehuis is nog geen run op seizoenkaarten om een plekje te bemachtigen. Toch zijn mensen volgens mij in toenemende mate geïnteresseerd in wat er in hun eigen leefomgeving gebeurt. Zeker met de decentralisaties die vanaf 1 januari 2015 een zware wissel gaan trekken op de gemeentelijke organisatie. Hoe kunnen we de politiek toegankelijker maken voor inwoners?

Een van de manieren die momenteel wordt uitgeprobeerd is het vormen van een Jongerenraad (komende weken gaan we grote stappen zetten). Politiek toegankelijk maken voor jongeren vind ik een must. De stap om je aan te sluiten bij een politieke partij en daar actief te worden is te groot voor jongeren. Een Jongerenraad zou ervoor kunnen zorgen dat zij toch gaan participeren in de politiek.
Daarnaast heeft de raad vorige maand de nota Besturingsfilosofie vastgesteld. Doel: de gemeente moet anders gaan werken. We moeten meer gericht zijn op inwoners en bijvoorbeeld inwoners ondersteunen als zij initiatieven nemen. Past mooi in de participatiesamenleving (raar woord eigenlijk) die het kabinet Rutte II voorstaat.

Laten we onze blik nóg meer naar buiten toe richten. Dat geldt voor  het college (gelukkig is die intentie ook opgenomen in het coalitieakkoord), maar ook zeker voor de raadsleden. Bedenk als je in die ‘stoffige’ raadszaal zit, dat je dit doet voor de mensen die niet in dat gemeentehuis zitten, maar vooral ook voor de inwoners die op een wat grotere afstand staan tot de politiek. Maak de politiek toegankelijk voor álle inwoners en blijf hen betrekken bij alles wat je doet. Nu en in de toekomst!

 

Matthijs Kleij

Secretaris GemeenteBelangen Renkum