Burgemeesterskwestie sukkelt maar door…

Sinds het Korenmarkt incident van eind februari staat de relatie tussen burgemeester en gemeenteraad blijkbaar zoveel onder druk dat een verkenner is gestart om te onderzoeken hoe de verhouding genormaliseerd kan worden. In het onderzoek naar deze burgemeesterskwestie hechten de fractievoorzitters van de politieke partijen aan zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Dat siert ze. Om serieus ruimte te geven aan het onderzoeksproces is dat ook noodzakelijk volgens mij.

Inwoners horen echter al wekenlang inhoudelijk niets van welke politieke partij dan ook. Na zes(!) weken komt een eerste persbericht naar buiten, en dat is voor mij de aanleiding om deze column te schrijven. Is dat eensgezinde zwijgen vanuit onze lokale volksvertegenwoordigers een eigen keuze of is het een opgelegde geheimhouding? Ik heb geen idee…

Spagaat

Ik ervaar dit zwijgen als een spagaat tussen vertrouwelijkheid en openheid. En die spagaat is op zijn zachtst gezegd pijnlijk en meer dan vervelend. Voor een ieder. Ernstig vind ik het gebrek aan informatie richting de inwoners van Renkum. De burgemeesterskwestie duurt lang en dat doet het imago van de gemeente, burgemeester, wethouders en de gemeenteraad geen goed. En dan druk ik mij voorzichtig uit.

Natuurlijk, soms zijn er situaties waarbij zorgvuldigheid en integriteit voorop moeten staan. Zo hoort een raad ook te functioneren en dat proces wordt nu ook doorlopen. Niet over een nacht ijs gaan en niet met modder gooien horen daar logischerwijs bij. Maar als een proces lang duurt waarbij er steeds meer stukjes informatie naar buiten druppelen dan is het tijd om spijkers met koppen te slaan. In ieders belang.

Slap

Er komt nu geen heldere, eenduidige informatie naar buiten waar ik als inwoner behoefte aan heb. Het persbericht van 7 april op de gemeentelijke website geeft enkel een intern proces weer dat nauwelijks recht doet aan de vragen die bij inwoners leven. Door wie is zo’n slappe informering naar onze inwoners ingegeven vraag ik mij af. Door de gemeenteraad, door de fractievoorzitters, door de Commissaris van de Koning, door de ‘verkenner’ of door…ja, door wie eigenlijk?

Volgens de wetten van de crisiscommunicatie springen de media al wekenlang vrolijk in het ontstane informatiegat en gaan wroeten, een beetje speculeren, op zoek naar de inhoud, op zoek naar de waarheid. Doet dit alles nu deze kwestie goed? Ik denk van niet…

Open en eerlijk klimaat

Het is nu volgens mij noodzakelijk dat er snel duidelijkheid komt. Het vertrouwen in onze lokale politiek heeft deuken opgelopen. Dat is niet zo leuk om te melden, maar het is de harde realiteit. Daarom is het goed dat alle partijen snel hun verhaal kunnen doen. Zodat dat geschonden vertrouwen in het lokale bestuur hersteld kan worden. Ik heb daar in ieder geval enorme behoefte aan. En als ik luister naar het gemopper van inwoners over het uitblijven van een snelle en duidelijke afhandeling van deze burgemeesterskwestie, sta ik daar niet alleen in. Renkumse inwoners hebben recht op een open en eerlijk bestuurlijk klimaat. Of zie ik dat verkeerd?

Vertrouwen?

Om uit de spagaat tussen vertrouwelijkheid en openheid te komen is geduld en lenigheid nodig van de betrokkenen. Ik durf te stellen dat GemeenteBelangen dat heeft. En de inwoners zo snel als mogelijk zal informeren over de feitelijke inhoud en het proces dat nu wordt doorlopen. Andere partijen ongetwijfeld ook. Hoe eerder we uit deze kwestie komen, hoe beter; dat is mijn oprechte mening. Zodat onze gemeente weer vanuit een gezond klimaat wordt bestuurd: er is genoeg te doen lijkt me.

Komt de gewenste en in mijn ogen noodzakelijke  openheid en afhandeling van de burgemeesterskwestie -met welke afloop dan ook- over een paar dagen of over een paar weken? Ik heb geen idee… maar wel vertrouwen dát het komt.

Paul Janssen

Bestuursvoorzitter GemeenteBelangen Renkum