Bijdrage commissie leefomgeving over Renkum centrum

Renkum augustus 2013 (13)Voorzitter,

Het proces rond de aanpak van Renkum centrum en het Europaplein loopt al lange tijd. Wat GemeenteBelangen betreft té lang. Het is een proces waarbij veel vertraging is ontstaan en waar wij niet altijd even gelukkig mee waren. Voorop staat dat wij vinden dat Renkum het verdient dat het centrum en het Europaplein worden aangepakt. Het is doodzonde dat met name het Europaplein er al jaren kaal en ongezellig bij ligt. Waarbij er bij omwonenden ook nog een niet te onderschatten overlast is geweest.

We zijn daarom ook blij dat verschillende inwoners al jaren geleden begonnen zijn met het maken van plannen voor opwaardering van het plein en dat er nu dan ook daadwerkelijk iets gaat gebeuren. Er ligt een heldere visie waar een nieuwe impuls van moet uitgaan. Complimenten voor de werkgroep en al die anderen die zich hier voor hebben ingezet.

GemeenteBelangen is bovendien ook erg blij dat vorige week bekend werd dat het college het advies van de werkgroep wil overnemen als het gaat om het behoud van de bibliotheek in het centrum. Dichtbij de inwoners en als extra aantrekkingskracht voor het centrum van het dorp. Logisch ook: hoe meer reuring dicht bij elkaar, hoe beter het voor ondernemers is.

Ook de aanpak van de Dorpsstraat vinden wij belangrijk. Wij denken dat het scheppen van een aantal randvoorwaarden zoals een gezelligere winkelstraat en pleintje er aan bij kan dragen dat de ondernemers nu ook zelf de handschoen gaan oppakken om het centrum levendiger te maken. We hopen dat zij de handen ineen zullen slaan en ook nog meer – hopelijk ook structureel – de samenwerking zullen zoeken met andere partners. Denk hierbij ook aan organisaties als Renkum Leeft en de ROEV !  die al erg veel mooie dingen hebben ondernomen voor het dorp.

Voor wat betreft het toelaten van fietsers zijn wij van mening dat dit prima voor een bepaalde periode kan worden geprobeerd. Het blijkt dat vervoer naar winkelgebieden in nauwe samenhang met goede citymarketing positieve effecten kan hebben op het aantal bezoekers. Die samenwerking – uitgaan van collectieve kracht – is ook van toepassing op het gebied van toerisme, waar in de aanbevelingen terecht op wordt gewezen.

Voorzitter, een sfeervol gebied leidt tot meer bezoekers, zo wijst onderzoek uit. GemeenteBelangen is van mening dat hiertoe een eerste aanzet is gegeven. Wat ons betreft wordt er hiermee niet alleen een halt toegeroepen aan de achteruitgang, maar kijken we ook wat verder naar een levendiger – hopelijk levendig – Renkum.