Aandacht voor verkeersveiligheid rond Doelum

De fractie van GemeenteBelangen heeft de verkeersveiligheid in onze dorpen hoog in het vaandel staan.  Een aantal straten rondom Doelum in Renkum heeft nog steeds onduidelijke of gevaarlijke situaties, ondanks eerdere vragen hierover. Daarom heeft GB in juli opnieuw schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Kruising Hogenkampseweg/Meester van Damweg/ Nieuwe Keijenbergseweg

De gevaarlijke situatie op de kruising Hogenkampseweg/Meester van Damweg/ Nieuwe Keijenbergseweg heeft GB aan de orde gesteld in de raad van februari. Het college bevestigde dat deze situatie inderdaad niet wenselijk is gaf aan binnen enkele weken met maatregelen te komen om de kruising veiliger en overzichtelijker te maken.

We zijn nu enkele maanden verder en de situatie is nog steeds onveranderd en onveilig. GemeenteBelangen wil weten wanneer er nu echt concrete acties van het college zijn te verwachten om de verkeersveiligheid op deze kruising te verbeteren?

Nieuwbouw basisschool naast Doelum aan Hogenkampseweg


Op de Hogenkampseweg zijn meer verkeersbewegingen te verwachten door de nieuwe basisschool De Keijenberg/De Atlas. Onze fractie wil van het college weten welke structurele maatregelen er worden getroffen om de veiligheid van overstekende kinderen te waarborgen zodra de nieuwbouw gereed is? Hoe worden omwonenden, ouders en de school hierbij betrokken?

UPDATE: De raad heeft op 30 oktober 2019 unaniem met 22 stemmen vóór, de motie “Veilig kruispunt Hogenkampseweg” aangenomen. Hierin wordt het college opgedragen snel met een veilige oplossing te komen.