Zorgen om verkeersveiligheid bij werk aan de weg

Pastoor Woltersweg, Renkum

Het achterstallig onderhoud aan Renkumse wegen en trottoirs wordt de komende jaren flink aangepakt. Het lage onderhoudsniveau van de wegen heeft de aandacht van elke politieke partij en is in verkiezingstijd regelmatig benoemd. In het coalitieakkoord is er anderhalf miljoen euro voor uitgetrokken zodat er ook echt gewerkt kan worden aan het herstel van de wegen.

GB heeft het college vragen gesteld over de huidige verkeerssituatie rondom de Hogenkampseweg en Reijmerweg in Renkum. De werkzaamheden lopen uit waardoor de volgende fase al start al terwijl de vorige fase nog niet is afgerond. Zo is afgelopen week de kruising van de Hogenkampseweg/Keijenbergseweg/Meester van Damweg afgesloten voor verkeer terwijl de kruising Hogenkampseweg/Reijmerweg/Bellevue nog niet afgerond is.

Van Bentem: “Hierdoor ontstaan ongewenste verkeersstromen en onoverzichtelijke situaties. Daarnaast zien we dat eerder gelegde bestrating weer wordt opengebroken voor het plaatsen van kolken. Dat lijkt niet een heel kostenbewuste werkwijze. We willen met onze vragen aan het college aandacht vragen voor een deugdelijke en veilige aanpak van wegwerkzaamheden. Komende jaren gaat wordt anderhalf miljoen euro uitgegeven, laten we dat vooral efficiënt en veilig doen.”

Namens GB heeft fractievoorzitter Danielle van Bentem op 4 juli de onderstaande vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders.


 

  • Eind mei zou Reijmerweg en Hogenkampseweg klaar zijn. Kunt u aangeven waarom de werkzaamheden zo uit lopen?
  • Kunt u aangeven hoe de planning verloopt? We zien namelijk stukken wegdek, welke reeds klaar waren, opnieuw open gemaakt worden voor bijvoorbeeld het plaatsen van kolken.
  • Op de bewonersavonden is er duidelijk gesproken over verschillende fasen van de werkzaamheden. De volgende fase start al wanneer de vorige fase nog niet is afgerond. We zien nu de kruising van de Hogenkampseweg/Keijenbergseweg/Meester van Damweg afgesloten worden voor verkeer, terwijl de kruising Hogenkampseweg/Reijmerweg/Bellevue nog niet afgerond is. Waarom wordt hier geen rekening mee gehouden, aangezien de verkeersbewegingen nu meer en meer gedwongen worden richting de woonwijken?
  • Is er voldoende rekening gehouden met de verkeersbewegingen van de nabij gelegen school? En heeft deze prioriteit in de werkzaamheden gehad de afgelopen weken? We zien door slecht begaanbaar wegen, de kinderen die normaal met de fiets naar school gaan nu met de auto gebracht worden.
  • Wie zien een omleiding per 4 juli via de Bram Streeflandweg naar de Van Ingenweg. Deze weg is niet optimaal voor deze bijkomende verkeersbewegingen en tevens fietsen er veel kinderen naar de scholen én Doelum. Is geen andere (meer veilige) omleiding denkbaar?
  • Wordt er met dit soort geplande werkzaamheden ook een parkeerbeleid opgesteld? We zien regelmatig geblokkeerde straten door geparkeerde auto’s, waardoor fietsers, auto’s en (nog veel belangrijker) veiligheidsdiensten geen doorgang hebben. Bewoners hebben al regelmatig onveilige situaties gemeld bij de politie.
  • Wordt er door de gemeente regelmatig gecontroleerd op onveilige situaties? Is bij u bekend dat werkzaamheden niet of slecht worden afgezet en dat rioleringswerkzaamheden na werktijd of in het weekend open liggen?
  • Wordt er door de gemeente gecontroleerd op de kwaliteit van het werk? Bijvoorbeeld het straatwerk na de werkzaamheden laat te wensen over.

Danielle van Bentem,

Fractievoorzitter GemeenteBelangen