Wethouder: “afvalbeleid nader toelichten aan overtreders”

GemeenteBelangen heeft in de Commissie Leefomgeving van 10 januari een vraag gesteld over de nieuwe afvalinzameling. Directe aanleiding voor de vraag was de reactie van wethouder Ruwhof in een uitzending van EditieNL over het vele zwerfvuil in het Renkums straatbeeld.

Raadslid Frank Huizinga: “Wat opviel in de uitzending van Editie NL is dat de wethouder dreigend sprak over het uitdelen van boetes. Kan de wethouder deze uitspraak duiden?”

Op 17 januari beantwoordt het college deze vraag als volgt: “Het nieuwe afvalbeleid vraagt van alle inwoners een inspanning. Ondanks de vele communicatie en de inzet van de Schone Buurt Coaches blijkt dat niet iedereen het nieuwe afvalbeleid gelijk begrijpt, de afvalkalender raadpleegt of de AfvalWijzer app gebruikt. Dit blijkt ook uit het veelvuldig aanbieden van PMD terwijl de ophaaldag een week later is. Dit was tijdens de uitzending van Editie NL van 10 januari het geval. Uiteraard hebben wij hier begrip voor.

Daarom gaan wij niet direct over tot het rigoureus uitdelen van boetes. Met de overtreders wordt eerst gesproken om het afvalbeleid nader toe te lichten. Pas als bij herhaling blijkt dat er moedwillig wordt bijgeplaatst worden er boetes uitgedeeld. De hoogte van de boete voor het bij plaatsen van afval naast de container bedraagt € 90,- Inwoners die het afval in de bossen dumpen doen dit uiteraard niet uit onbekendheid met het systeem. De hoogte van deze boete bedraagt € 370,- Wij hebben dit tot nu toe overigens niet waargenomen.”