Werkzaamheden N225: GB stelt vragen over verkeersveiligheid Renkum/Heelsum

De fractie van GemeenteBelangen stelde op 11 juni een aantal vragen aan het College betreffende de verkeersveiligheid op de Utrechtseweg in de dorpen Renkum en Heelsum. Aanleiding voor de vragen zijn de werkzaamheden aan de provinciale weg N225 en de ingestelde omleidingsroute over de Utrechtseweg in Renkum en Heelsum.

Inwoners meldden toenemend verkeer dat zich moeizaam door de 30 km zone van Heelsum worstelt.

Vragen aan college

Fractievoorzitter Daniëlle Gerritsen: “waarom loopt de omleiding van een drukke provinciale weg dwars door de 30 km zone van Heelsum? Is dat niet vragen om problemen? We willen weten welke maatregelen zijn voorbereid om een eventuele verkeerschaos in en rond Heelsum aan te kunnen pakken. Verkeersveiligheid is zo belangrijk, daar moet je volgens GB heel zorgvuldig mee omgaan. En ook over de uitstoot van fijnstof maken we ons zorgen; is dit aspect meegenomen bij het bepalen van de omleiding?”

Het vrachtverkeer wordt langs een andere route geleid: via Ede over de A12 en de Dreeslaan-Mansholtlaan. GB wil weten op welke wijze wordt gehandhaafd dat doorgaand vrachtverkeer daadwerkelijk gebruik maakt van de omleidingsroute over A12 en niet van de ‘kortere’ route door de dorpen Renkum en Heelsum. Ook is GB benieuwd naar afspraken met de provincie over herstel van eventuele schade aan de Utrechtseweg als gevolg van intensievere en zwaardere belasting gedurende de omleidingsroute.

Gerritsen: “we hopen uiteraard dat de omleiding de komende weken soepel verloopt en dat de impact voor de inwoners aanvaardbaar is. Toch is het goed om heel kritisch naar een dergelijk project te kijken waar lokale en provinciale overheden samenwerken. Zodat er niets tussen wal en schip valt. Is er bijvoorbeeld nagedacht over de aanrijtijden van hulpdiensten die vanuit Wageningen naar onze gemeente moeten rijden? We verwachten een snel antwoord op deze en alle andere vragen.”

Antwoorden van college nemen zorgen GB niet weg

We hebben op 12 juni de antwoorden van Burgemeester en Wethouders ontvangen. Hieruit blijkt dat de keuze om het verkeer door de 30-km zone te leiden ingegeven is door provincie, Rijkswaterstaat en aannemer. Gemeente Renkum is hierin ‘gekend’; voor GB is het nog steeds onduidelijk op basis van welke criteria hiermee is ingestemd.

Ook het antwoord op het gevraagde inzicht op de invloed van fijnstof langs de Utrechtseweg in Heelsum is teleurstellend: “Nee, dit inzicht is er niet en o.i. ook niet relevant omdat het slechts voor een beperkte periode geldt.” Onze fractie beraadt zich daarom op het stellen van vervolgvragen.

Alle vragen met beantwoording  zijn te lezen via GB vragen werkzaamheden N225-BEANTWOORDING