Welke rol neemt de gemeente bij burgerinitiatieven rondom evenement Giro d’Italia?

Op 7 mei 2016 kleurt Oosterbeek roze met de doorkomst van de Giro d’Italia, na de Tour de France de grootste wielerkoers van de wereld. Gemeente Renkum heeft vorige maand een bijeenkomst gehouden waar inwoners hun ideeën konden delen om van deze dag en de dagen in aanloop naar de Giro d’Italia een feest te maken voor alle inwoners van onze gemeente.

Giro_GLDTijdens die bijeenkomst werd duidelijk dat Stichting Oosterbeek in Beweging, in afstemming met de gemeente, een grote rol heeft in de voorbereidingen van de evenementen op 7 mei in Oosterbeek. GemeenteBelangen juicht een dergelijke vorm van burgerparticipatie toe en heeft een aantal vragen over de wijze waarop de gemeente hierin actief stimuleert en faciliteert .

Vragen en Antwoorden 

GemeenteBelangen benadrukt dat de vragen bedoeld zijn om de evenementen goed op de kaart te zetten en de inwoners goed  te informeren over wat er allemaal gaande is en tegelijkertijd te stimuleren om activiteiten te organiseren rondom de Giro d’Italia. We hebben onderstaande  vragen op 21 februari schriftelijk aan aan het college gesteld; de antwoorden die op 8 maart zijn gegeven staan er schuingedrukt onder:

1. Klopt het dat de gemeente in samenwerking met ‘Oosterbeek in Beweging’ (OIB) het Raadhuisplein als centrale plek heeft bestempeld voor de evenementen op 7 mei in Oosterbeek? Zo ja, kunt u concrete voorbeelden geven van op welke wijze OIB wordt ondersteund in de aanloop naar de evenementen rondom de Giro d’Italia?

Antwoord college:

In verband met beperkte capaciteit van de hulpdiensten is ervoor gekozen de activiteiten op de dag van doorkomst (7 mei) te concentreren op het Raadhuisplein. Kleinere activiteiten en initiatieven waarvoor met een melding kan worden volstaan  en waarbij geen hulpdiensten aanwezig hoeven zijn, zijn daarnaast gewoon op andere locaties mogelijk. .

 Het grote evenement is op 7 mei op het Raadhuisplein maar in de periode daaraan voorafgaand zullen ook al, verspreid over de gemeente, activiteiten in het kader van de Giro d’Italia plaatsvinden. Hierbij valt te denken aan diverse toertochten, acties vanuit de ondernemers, sportorganisaties. De ondernemers in Oosterbeek hebben aangeboden om de activiteiten in deze periode te coördineren. Zij zullen naar verwachting zelf ook met een  activiteit komen.

 OIB wordt in de organisatie van het pleinfeest op 7 mei op verschillende manieren door de gemeente ondersteund:

  • We hebben op 14 januari j.l. een brainstormavond georganiseerd waar OIB kennis heeft genomen van initiatieven en ideeën voor 7 mei en waar contacten met geïnteresseerden gelegd kon worden.
  • Als organisator van het feest op het Raadhuisplein ontvangt OIB van ons een subsidie
  • OIB heeft van de provincie een zgn. mercato subsidie ontvangen.
  • Wij faciliteren OIB waar nodig met vergaderlocaties, meedenken over communicatiemogelijkheden, onze communicatieadviseur biedt zijn diensten aan bij het schrijven van promotiemateriaal etc
  • Wij verbinden OIB met partijen die zich bij ons aanmelden als geïnteresseerde
  • Wij gaan de activiteiten melden op onze website
  • Wij gaan de activiteiten melden bij de provincie zodat OIB kan meeliften op de promotiecampagne van de provincie

2. Kunt u tevens aangeven hoe de taakverdeling en verdeling van verantwoordelijkheden tussen OIB en de gemeente is rondom de evenementen op 7 mei? Wie heeft de regie?

Antwoord college:

OIB heeft de regie over het organiseren van het feest op het Raadhuisplein op 7 mei. Wij  denken mee, stimuleren, adviseren en faciliteren waar dat nodig is.  

Voor het evenement moet een vergunning aangevraagd worden bij de gemeente. Wij zijn daarbij verantwoordelijk voor zaken als veiligheid, bereikbaarheid, brandveiligheid, parkeren etc. De vergunningaanvraag wordt op deze onderdelen getoetst.

Het was mooier geweest als de Giro d’Italia een groter deel van onze gemeente had aangedaan. Desondanks vindt GemeenteBelangen dat we er een echt feest voor álle inwoners van onze gemeente van moeten maken.

3. Welke middelen naast de gemeentelijke website gaat de gemeente inzetten om de evenementen actief te promoten onder de inwoners van onze zes dorpen?

Antwoord college:

De gemeentelijke website is de meest voor de hand liggende manier om de evenementen actief te promoten. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van de ruimte die de gemeente heeft in Hoog en Laag.

Wij zullen ook bij de provincie aandacht vragen voor onze evenementen zodat ze een plek krijgen op de evenementenkalender van de provincie. Hierdoor kunnen de organisatoren meeliften op de provinciale promotiecampagne en ontstaat er een groot bereik.

Tot slot zijn we aan het onderzoeken of het financieel haalbaar is activiteiten aan te kondigen door middel van de u bekende A 0 frames

Dit college heeft altijd aangegeven burgerinitiatieven te willen stimuleren. Iets wat GemeenteBelangen onderschrijft.

4. Op welke manier stimuleert en met welke middelen faciliteert de gemeente dit jaar burgerinitiatieven (groot of klein) rondom de Giro d’Italia?

Antwoord college:

Op de brainstormavond op 14 januari j.l waren ook inwoners uitgenodigd. Zij hebben een aantal leuke initiatieven benoemd. Deze inwoners zijn met hun ideeën op het spoor gezet van OIB of aan de ondernemers, afhankelijk van het idee en de datum waarop iets wordt georganiseerd

Op onze website en via Hoog en Laag hebben we aandacht gevraagd voor de mogelijkheid van het aanvragen voor subsidies voor piazza’s. Deze subsidie is door de provincie in het leven geroepen om sociale cohesie te stimuleren. Piazza’s zijn straat- of buurtfeesten waarbij mensen samen aan een grote tafel een Italiaanse maaltijd nuttigen. Een subsidie van € 900 per piazza is hiervoor beschikbaar.

De subsidieregeling inwonerinitiatieven is niet bedoeld voor de financiering van activiteiten

5. In hoeverre worden ondernemers en ondernemersverenigingen door de gemeente gestimuleerd om mee te doen en mee te liften met de evenementen rondom de Giro d’Italia? Kan het college daar concrete voorbeelden van geven?

Antwoord college:

Zie vraag 1. De ondernemers in Oosterbeek hebben aangeboden in gezamenlijkheid de activiteiten in de aanloop naar 7 mei te coördineren. Onze bedrijfscontactfunctionaris is hierbij betrokken. Tijdens de volgende bijeenkomst van de ondernemers zal meer bekend worden om welke activiteiten het gaat.

De gemeente heeft aangeboden de ondernemers hierin waar nodig en waar mogelijk te faciliteren in communicatie en andere zaken.

We hopen op een spoedige beantwoording van onze vragen; de Giro d’Italia start immers al over zo’n twee maanden.

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Daniëlle Gerritsen, fractievoorzitter.