GB visie op dorpscentra: verleid en creëer kansen

Vorig jaar organiseerde GemeenteBelangen een drukbezocht Dorpscafé over ondernemen en gooide onze stamgast Cor Molenaar met vuurwerk door te stellen dat er geen winkelvisie in onze gemeente is. “Als we niet oppassen, komen we in een neergaande spiraal. Als een winkelstraat niet goed is, red je het niet. En het moet leuk en gezellig zijn. Sfeer is hierbij dus erg belangrijk. Daarom moeten we samenwerken, klanten trekken, binden en belonen”.

Fractievoorzitter Daniëlle Gerritsen verwoordt in dit artikel de visie van GemeenteBelangen waarin innovatieve, praktische en reële aspecten zijn opgenomen.

Rondje Renkum

shoppen 2.0GemeenteBelangen ziet kansen voor het winkelgebied in het dorp Renkum. Maar dan moet wel invulling worden gegeven aan een aantal speerpunten. Om extra klanten te trekken – ook van buiten onze gemeente – is een logische rijroute in Renkum noodzaak. GemeenteBelangen spreekt over een ‘Rondje Renkum’. Hierbij wordt de mogelijkheid geboden om dicht rondom het centrum in het dorp Renkum te rijden. Via een eenrichtingsweg die langs de parkeerplaatsen rond het centrum leidt én met uitnodigende en goed aangegeven ingangen naar de centrale Dorpsstraat.

Geluidsscherm N225 omvormen tot modern visitekaartje

Dit ‘Rondje Renkum’ kan bekendheid verwerven via campagnes op internet  en social media maar ook door het geluidsscherm langs de N225 als vernieuwend reclamemiddel in te gaan zetten. Plaats een reclamezuil langs de A50 en maak de routing vanuit Wageningen logischer en aantrekkelijker. Versterk het Rondje Renkum door bijvoorbeeld samen met innovatieve bedrijven bij de ingang van het dorp een centraal afhaalpunt voor online bestellingen op te zetten, zowel voor lokale ondernemers als  landelijke ketens.

Rondje Renkum met 3logosMet dit concept kan je automobilisten op de A50 verleiden om de file te verlaten en hun spullen in Renkum op te halen.  En als deze internetshoppers toch in het dorp zijn, kunnen ze gelijk via het Rondje Renkum alle boodschappen doen. Hiermee speel je in op het veranderend gedrag van consumenten. Ze willen verleid en verrast worden.

Zorg er tevens voor dat het opgeknapte Europaplein en de Dorpsstraat op innovatieve wijze met elkaar worden verbonden, bijvoorbeeld volgens de filosofie van Molenaar door middel van licht- en geurbeleving. Creëer hierbij logische looproutes met groenvoorziening waardoor je bezoekers verleid door het centrum te lopen. Mooie voorbeelden zijn er in andere gemeenten, zoals Hof van Twente of Veghel.

Stimuleer ondernemende experimenten

Een aanvullende richting binnen dit concept zijn experimentele zones. Doel? Ondernemers de ruimte geven om in een afgebakend gebied, bijvoorbeeld de Dorpsstraat, te durven experimenteren. Versoepel daar – binnen de grenzen van veiligheid en overlast- de regels. Sta toe dat die meubelmaker in de etalage zijn ambacht uit kan oefenen en laat hem daar zijn producten aan de man brengen. Stimuleer ook de vernieuwende kapper om een barbershop te openen waar je desgewenst ook een mooi lokaal biertje kan drinken. Ondersteun dergelijke experimenten met soepele snelle vergunningen en laat het niet verzanden in ambtelijke starheid. Accepteer daarbij dat de gemeente geen ondernemer is, maar een partij die daarbij kan faciliteren. En erken dat we elkaar nodig hebben. We hebben immers een gezamenlijk doel: levendige centra in onze gemeente.

Daag elkaar uit met een BIZ

Veghel: innovatieve en duurzame verlichting zorgt voor beleving in centrum
Veghel: innovatieve en duurzame verlichting in combinatie met beplanting zorgt voor beleving in dorpscentrum

Laten we gelijk ook maar logisch nadenken. Een nieuw afwateringssysteem in de Weverstraat in Oosterbeek is hét moment de koppen bij elkaar te steken. Benoem de Weverstraat en ook Plein 1945 tot een bedrijveninvesteringszone (BIZ) waar ondernemers, gemeente en vastgoedeigenaren elkaar stimuleren om gezamenlijke investeringen te doen om het gebied aantrekkelijk te maken. En doe dat voor je gaat graven voor een nieuw afwateringsysteem, zodat er twee vliegen in een klap kunnen worden geslagen. Het bespaart in kosten en ergernis. Maar ga vooral voor uniformiteit en aantrekkelijkheid en doe dat met lef. Denk aan artistieke lantaarnpalen en verrassende verlichting die passen bij het thema dat we hier gezamenlijk willen uitstralen. Mode? Kunst?

Het wordt nooit meer als vroeger, en dat hoeft ook niet

Gezonde winkelharten zorgen voor gezonde dorpskernen. Daar moet je hard aan blijven werken en vraagt om een andere manier van denken. Doorwerth is daar een sterk voorbeeld van door op een unieke, gezamenlijke manier het centrum aan te willen pakken. De boodschappenfunctie combineren met een gezellig dorpsplein is daar de gedachte.

Houd niet krampachtig vast aan oude structuren maar creëer kansen om de dorpen leefbaar te houden. We hebben daar vernieuwende en verleidelijke winkelgebieden voor nodig. Zodat inwoners elkaar prettig kunnen blijven ontmoeten in een eigen vertrouwde en veilige omgeving. GemeenteBelangen is van mening dat onze dorpen wel hun eigen ‘DNA’ moeten behouden en ziet juist binnen die eigen identiteit voldoende mogelijkheden de kansen van de toekomst in te koppen. Laten we daar samen voor gaan.